BORÇKA MERKEZ KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ

tarafından
32
BORÇKA MERKEZ KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ
Bu haber 63 kez okundu.

BORÇKA MERKEZ KURS VE OKUL TALEBELERİNEYARDIM DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 / 01 / 2024 tarihinde saat 13: 30 da Cami Meydanı Mah. Borçka/ Artvin Adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 20 / 01 / 2024 tarihinde nisapsız olarak aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Gündem:

  • Açılış ve Yoklama
  • Genel Kurul Divan Başkanlığının Seçilmesi
  • Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Yönetim Kurulunun İbrası,
  • Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi,
  • Yeni seçilecek yönetim kuruluna, menkul ve gayrimenkul alması, satması, kiralaması ve kiraya vermesi, tahsis etmesi veya alması, hibe alması ve vermesi, alternatif ve uzlaşma çözüm yollarına müracaat etme yetkisinin verilmesi,
  • Tüzük Değişikliği Yapılmasının Görüşülmesi,
  • Dilek ve temenniler,
  • Kapanış.