ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

tarafından
19
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Bu haber 31 kez okundu.

T.C.
BORÇKA
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/193
T.C.BORÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
TESCİL HARİCİ BIRAKILAN
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Artvin-Borçka
MEVKİİ : Artvin ili Murgul ilçesi Akantaş köyü
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO :
VASFI : 164 ada 1 nolu parselin Güneyi ve 163 ada 2 nolu parselin Kuzeyinde yer alan ve içerisinde AVEA Haberleşme Hizmeti vericisinin ve mezarların olduğu taşınmaz
YÜZÖLÇÜMÜ : 3259,05 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :
TESCİL TALEBİNDE BULUNAN
DAVACININ ADI : MEHMET AKİF İNCE
TESCİL TALEBİNDE BULUNNANIN
DİLEKÇE ÖZETİ :Tescil talebinde bulunan davacı yukarıda niteliği yazılı
taşınmazın tescili için davacı tarafından mahkememizin 2023/193 Esas sayısında dava
açılmıştır.
TMK’nun 713/5’inci maddesi uyarınca ilan olunur.   2010565 – 3 Nisan 2024 Çarşamba