ARTVİN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ “TOPLUM YARARINA PROGRAMLARIN ÇALIŞMA SÜRESİ” HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPTI

tarafından
154
ARTVİN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ “TOPLUM YARARINA PROGRAMLARIN ÇALIŞMA SÜRESİ” HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPTI
Bu haber 306 kez okundu.

 

Son günlerde çokça dile getirilen Toplum Yararına Programlardan katılımcıların yararlanma süresi ile ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 1. maddesinde “Bu Yönetmeliğin amacı; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen Toplum Yararına Programların yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” demektedir.

Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10.maddesinde

(3) TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla altı aydır ve sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer.

(4) TYP’nin süresi uzatılamaz.

(5) Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir.

hükümleri yer almaktadır. Katılımcıların yararlanma süresi hesabı 27.09.2017 tarihi baz alınarak sistem üzerinden yapılmaktadır. Yani her bir katılımcı için 27.09.2017 tarihinden önceki çalışmalar sıfırlanmış ve bu tarihten sonraki çalışmalar 9 ay hesabına dahil edilmiştir. Programlardan yararlanan her bir katılımcı yönetmelik gereği süresi bitince programdan çıkarılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü