Milletvekili Bayraktutan, “Adliye personellerinin mağduriyeti ivedilikle giderilmelidir”

tarafından
600
Milletvekili Bayraktutan, “Adliye personellerinin mağduriyeti ivedilikle giderilmelidir”
Bu haber 1.182 kez okundu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Adliye personellerinin mağduriyeti ivedilikle giderilmelidir.

CHP YDK Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan Adliye Personellerinin sorunlarını Meclis Gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yanıtlaması üzerine yazılı soru önergesi yönelten Bayraktutan; Ülkemiz genelinde görev yapmakta olan Adliye çalışanlarımızın mağduriyet yaşadıkları sorunları olduğunu, Adliye Çalışanlarımızın talepleri doğrultusunda bu sorunların giderilmesi adına gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

3600 ek göstergeden yararlanılması

Adliye personellerinin 3600 Ek gösterge hususunda gerekli düzenlemeler yapılarak, diğer kamu kurum ve kuruluştaki personellerden ayırt edilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Keyfi soruşturmaların engellenmesi adına soruşturma izni düzenlemesi

Adliye çalışanı personellerin hakimler ve savcılar kanununa tabi olarak soruşturma izni aranmaksızın yargılanabilmesi keyfi soruşturmalara sebebiyet verdiği ve bu suretle ortaya çıkan mağduriyetlerden çok sayıda personelin etkilendiği dile getirilmektedir.

Promosyon ödemesi mağduriyetilerinin önüne geçilmesi

Mevcut durumda geçerli olan Promosyon anlaşması neticesinde personele ödenen miktar günümüz şartlarında anlamsız seviyede kaldığı için; önümüzdeki Promosyon anlaşması sırasında personellerin haklarının korunması ve sınıf ayrımı yapılmaksızın herkese eşit dağıtılmasının sağlanması adına şartların oluşturulması talepleri mevcuttur.

Sözleşmeli personellere sınav hakkı verilmesi

Adliye Personellerinin çoğu sözleşmeli personel oldukları için; görevde yükselme sınavına giremedikleri ve durumun büyük mağduriyet yarattığı dile getirilmektedir. Gerekli düzenlemeler yapılarak kadroya alınmaları veya yükselme sınavlarında yaşadıkları engellerin ortadan kaldırılmasının sağlanması gerekmektedir.

Haksız yıpranma payı dağıtımı nedeniyle yaşanan mağduriyetler

Ayrıca diğer kurumlarda çalışanlara yıpranma payı verilirken adliye personellerine yıpranma payı verilmemektedir. Bu durumun çözülmesi adına gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Sınıflandırma sorunlarının ortadan kaldırılması

Bir diğer hususta; adliye personellerinin sınıflandırma sorunları nedeniyle herhangi bir iyileştirme veya zam yapılacağı vakit bu faydalardan yararlanamaması durumudur. Adliye personelleri bu sorunu ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılmasını talep etmektedir.

Eşitlikten uzak uygulamalara son verilmesi

İcra ve yazı işleri müdürlüklerine yapılan dışarıdan alımlar neticesinde Adliye personellerin önünün kesildiği ve bu uygulamaların eşitlik ilkesi çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerekliliği dile getirilen başka bir sorundur. 

Nakil ve yer değişikliği sorunları

Komisyona verilen yetkiye göre personelin talebi olmaksızın nakil veya yer değişikliği yapıldığı, bu durumun adliyede çalışma istikrarını zedelediği, değiştirilen birimlerde sıfırdan iş öğrenme çabasının adliyelerdeki işlerin yavaşlamasına sebebiyet verdiği Adliye Personelleri tarafından ifade edilmektedir. Bu sorunun çözümüne ilişkin düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Üst kadroya geçişlerin önündeki engellerin kaldırılması

Adliye personeli olup memur kadrosunda çalışanlara bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı tanınarak veya doğrudan atamalarla üst kadroya geçirilmesinin sağlanması adına gerekli düzenlemelerin yapılması Adliye personelleri tarafından talep edilmektedir.

Adliye personellerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini sıralayan Bayraktutan’ın önergesinde yer verdiği sorular şu şekilde:

1- Sorunlar ve çözüm öneri doğrultusunda Adliye çalışanı personeller hakkında Bakanlığınız nezdinde yürütülen çalışmalar nelerdir?

2- Adliye Personellerinin soruşturma izinleri hakkında yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi adına gerekli düzenlemeler ne zaman yapılacaktır?

3- 3600 Ek gösterge hususunda gerekli düzenlemeler yapılarak, diğer kamu kurum ve kuruluştaki personellerden ayırt edilmesinin önüne geçilmesi adına yürütülen bir çalışmanız var mıdır? 3600 Ek gösterge mağduriyetinin giderilmesi adına bir takvim açıklar mısınız?

4- Promosyon anlaşmaları sırasında personellerin haklarının korunması ve sınıf ayrımı yapılmaksızın herkese eşit dağıtılmasının sağlanması adına şartların oluşturulması adına Bakanlığınız nezdinde alınan önlemler nelerdir? Detayları paylaşır mısınız?

5- Gerekli düzenlemeler yapılarak Adliye Personellerinin kadroya alınmaları veya yükselme sınavlarında yaşadıkları engellerin ortadan kaldırılmasının sağlanması adına yürütülen bir çalışmanız var mıdır?

6- Yıpranma payı, ek ödeme gibi iyileştirmelerden Adliye Personellerinin mağdur edilmeyeceği oranda yararlanmaları adına gerekli düzenlemeler ne zaman yapılacaktır?

7- Nakil ve yer değişikliği nedeniyle yaşanan mağduriyetler nasıl giderilecektir?

8- Adliye personeli olup memur kadrosunda çalışanların üst kadroya geçiş düzenlemesi talebi hakkında gerekli çalışmalar ne zaman başlatılacaktır? – 7 MART