HAK-İŞ “Yaşasın emeğin ve alın terinin gücü”

tarafından
12
HAK-İŞ “Yaşasın emeğin ve alın terinin gücü”
Bu haber 19 kez okundu.

 

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Artvin Şubesi Başkanı Bülent Kaşıkçı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Halitpaşa Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında Kaşıkçı, İsrail’in ve Netenyahu’nun Uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ve soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği ve ABD’yi kınadıklarını kaydetti.

Kaşıkçı, HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Filistin topraklarında akan kanın ve katliamların durdurulması, Gazze’de onurları için, Özgür Filistin için, canları pahasına mücadele eden Filistinlilerin insan haklarının sağlanması için tüm dünya emekçilerini mücadele etmeye ve birlik olmaya davet etti.

Vergide adaletin sağlanması, enflasyon, hayat pahalılığı ve yoksulluk ile mücadele edilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, kayıt dışı istihdamın ve sosyal güvencesizliğin önlenmesi, işsizlik, yoksulluk ve iş bulamama endişesinin olmadığı bir yaşamın sağlanması, emeklilerin asgari geçim şartlarının sağlanması gibi taleplerinin olduğunu belirten Kaşıkçı açıklamasında şunları kaydetti:

“Emeğin, emekçinin ve hak mücadelesinin gününde sosyal adalet, refah, güvenlik ve diyalog temelli taleplerimizi sıralıyoruz: Kıdem tazminatı hakkı korunarak yeni güvencelerle geliştirilmelidir. Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. Belediye ve Belediye şirketleri dâhil bütün kamu çalışanlarının Kamu Çerçeve Protokolü’ne dâhil edildiği bir model talep ediyoruz. 696 sayılı KHK Kapsamı dışında kalan işçilerin kadroya alınabilmesine imkân sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş gibi özlük haklarının tam olarak verilmesini istiyoruz. 6772 sayılı Kanun uyarınca Mahalli idarelerin iştiraklerinde veya şirketlerindeki işçiler için 52 günlük ilave tediyelerin ödenmesini istiyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak, toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz. ILO’nun C190 sayılı sözleşmesinin ülkemiz tarafından onaylanmasını istiyoruz. İşyerlerinde “Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi” önerimizin imzalanmasını ve uygulanmasını istiyoruz. Aile yükümlülüklerini dikkate alan, adil bir vergilendirme sistemi, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik modeli ve vergi denetiminde etkinliğin artırılmasını talep ediyoruz. Kriz dönemlerinde gelir vergisi diliminin yüzde 10’a indirilmesini istiyoruz. Milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. Emekçilerin enflasyona karşı ezdirilmemesini ve hayat pahalılığı ile yoksulluğa karşı korunmasını talep ediyoruz. İnsanı merkeze alan daha adil ve sürdürülebilir yeni bir model istiyoruz. Bireysel ve düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurularak, sosyal koruma sistemi güçlendirilmelidir. İş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmadığı bir çalışma hayatı talep ediyoruz. Sendikal örgütlülüğün artması için gerçek iş güvencesi istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın ve çocuk işçiliğinin önlenmesini, işsizlik oranlarının düşürülmesini istiyoruz.  Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu ve Çalışma Meclisinin etkin ve düzenli bir şekilde toplanmasını talep ediyoruz. ÇAYKUR başta olmak üzere mevsimlik, geçici kamu işçileri ile kampanya işçilerinin sorunlarının çözülmesini istiyoruz” diye açıklamalarda bulundu. – Tahsin Atasert