Borçka’da Çay İçin Tavsiye Kararı Açıklandı

tarafından
1024
Borçka’da Çay İçin Tavsiye Kararı Açıklandı
Bu haber 2.043 kez okundu.

2022 Çay Hasat sezonunda çalışacak işçiler ile ilgili ücretlerin belirlenmesi kapsamında Borçka Kaymakamımız Ali Osman Bulat başkanlığında toplanan ilçe komisyonu aşağıdaki tavsiye kararlarını alındı.

Borçka Kaymakamlığı ilgili Kamu Kurum Kuruluşları ve Borçka İlçesi Ziraat Odasının katılımlarıyla yapılan toplantıda aşağıdaki tavsiye kararları alındı:

1. 27593 sayılı Tarımda İş Aracılığı Yönetmenliğinin Aracı belgesi başlıklı 7.Maddesinde ” Aracılık yapmak üzere başvuran ve Türkiye İş Kurumu tarafından tarımda iş ve işçi bulma aracılığı yapması uygun görülen gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye İş Kurumu il veya şube müdürlüklerince yazılı olarak bilgi verilir. Talepleri uygun bulunan gerçek veya tüzel kişilerden Kurumca belirlenen miktarda masraf karşılayanın tahsil edilmesini müteakip Tanımda iş ve işçi Bulma Aracısı Belgesi verilir. Tüzel kişiler için bu belgede tüzel kişiliği idare, temsil ve ilzama yetkili kişiler de gösterilir “denilmektedir. Toplantıda ilgili madde değerlendirilmiştir Ayrıca ilgili yönetmenliğin 5. Maddesinin 3. fıkrasında ki “Kurumdan izin alınmadan aracılık yapılmaz.” Hükmü gereği Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden alınmış “Aracı Belgesi olmayanlara iş verilmemesine karar verilmiştir.

2. 21.06.2017 tarihli Genelgenin Usul ve Esaslar kısmının “b” bendinde “Çalışma izni muafiyeti kapsamında olduğunu gösterir belge düzenlenen yabancılar bir takvim yılında en fazla doksan gün süreyle mevsimlik tarım işlerinde (Çay ve fındık) çalışabilecektir.” denilmektedir. Genelgenin Denetim Bölümünü “a”bendinde “Bu Genelge kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin denetimi, uygulanacak yaptırımlar 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23. Maddesinin 5. Fıkrasına istinaden idari para cezası uygulanacağı ve bu yabancıların ülkemizde izinsiz çalışmamaları yönünde gerekli tedbirler alınacaktır” denilmektedir.

3. Çocuk işçiliğinin önüne geçmek için çay toplama işlerinde 15 yaşını doldurmamış çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta işçilerin çalıştırılması 15 yaşını doldurmamış çocuklar çalıştıran bahçe sahibi ve çocukların velilerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince çalıştırıldığı tespit edilen her çocuk için 581,00 TL. İdari para cezası uygulanması amir hükmüdür.

4. 2022 yılı çay toplama sezonunda; ilgili kamu kurumlarının, aracıların, iş verenlerin ve mevsimlik işçilerin 19.04.2017 tarih ve 2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümlerine titizlikle uyulması için tedbirlerin alınması zorunludur.

5. İşverenlerin çalıştırdıkları işçilerin kimlik bilgilerinin 1774 sayılı Kimlik Bilgilendirme Kanunu esaslarını göre Muhtarlıklar aracılığı ile Tarım ve Orman Müdürlükleri, İŞKUR İl müdürlüğü Ziraat Odaları ve en yakın güvenlik birimler bildirmelerine, kimliği bulunmayanlara iş verilmemesine,

6. Karadeniz Bölgesinde bazı illerimizde yabancılar mevsimlik tarım işçisi, çay ve fındık toplamada çalışmak için İçişleri Bakanlığınca genelge yayınlanmıştır. Gürcistan uyruklu ve il dışından gelecek işçiler için kaymakamlıklardan alınan çalışma izin belgesi ve güvenlik soruşturma belgesine göre ayrıca Ziraat Odasında kurulacak olan takip masasına kayıt yaptırmaları zaruridir.

7. Muhtarlıklarca çay toplama işçisi olarak dışarıdan gelenlerin yabancılar kayıt defterine kaydının yapılması gerekir.

8. İşverenler ve köy muhtarlıklarının emniyet bakımından huzur bozucu olayların anında müdahale ederek durumu en yakın güvenlik birimlerine bildirmesi zorunludur.

Tavsiye Kararlar

1. İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Daire Başkanlığından gelen 21.06.2017 tarih ve E.28631 sayılı yazıda ” Karadeniz Bölgesinde bulunan Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin illerimiz yapılan çay ve fındık üretiminin çeşitli aşamalarında yoğun olarak mevsimlik tarım işçiliğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Özellikle hasat döneminde ürünün zamanında toplanabilmesini teminen ihtiyaç duyulan işgücü kaynaklarımızdan karşılanmadığı hallerde yabancı işgücü istihdamı ile karşılanabileceği değerlendirilmiştir. Mümkün mertebe yerli kaynaklarla bu ihtiyacın karşılanması işsizlikle mücadele açısından tavsiye olunur.

2. Çay toplama işlerinde çalışacak işçilere yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın günlük net ücretin 350,00 TL. Olarak belirlenmesi (bu fiyata öğle yemeği en az 250 kg çay toplamak şartı ve toplanan çayın çay alım yerine getirerek satma dahildir) tavsiye edilir.

3. İl dışından gelecek aracılara bağlı olan işçilerin ilçemize gelene kadar masraflarının kendileri tarafından karşılanması tavsiye olunur.

4. Konaklama yemek, çay toplama malzemeleri, konaklama yerinden çay bahçesine kadar yol masrafı bahçe sahibi tarafından karşılanması durumunda işçiye günlük net 300,00 TL verilmesine (Bu fiyata en az 250 Kg çay toplanması şartı ve toplanan çayın çay alım yerine getirerek satma işi dahildir.) tavsiye edilir.

5. Kilo hesabı ile çay toplayanların işçi ücretlerinin kilo başına 1,50 kuruş olarak belirlenmesi (ton fiyatının 1500,00 TL olmasına) tavsiye edilir.

6. İşçi ücretlerinin iş bitimini müteakiben ödenmesi tavsiye olunur.

7. Komisyonumuzca çay tarımında çalışacaklara yönelik belirlenen ücretler 4857 sayılı iş Kanunu’nun haftalık çalışma saatleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

8. Çay müstahsillerinin ve arazi sahiplerinin zorunlu ziraat odası üyelikleri göz önüne alındığında çay toplama hususunda piyasa ekonomisinin gerçekleri ve serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde iş gücü piyasasının doğru fiyat” olduğu açıklamalarında bulunuldu. – BÜLENT ATASERT