BORÇKA BELEDİYESİ AĞUSTOS 2022 MECLİS KARARLARI AÇIKLANDI

tarafından
470
BORÇKA BELEDİYESİ AĞUSTOS 2022 MECLİS KARARLARI AÇIKLANDI
Bu haber 900 kez okundu.

Borçka Belediye Başkanlığı Ağustos 2022 Meclis toplantı kararları açıklandı.

Yapılan toplantı sonrası alınan kararlar;

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 02.08.2022 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.      

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama,

2. Saygı duruşu,    

3. Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Kınalıçam Köyünde Bulunan 105 ada, 2 parselde ki Katı Atık Toplama Tesisi İle İlgili Konunun Görüşülmesi

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  Hüseyin AKSU ve Hamit ATALAY’ın  mazeret belirtmeden, Mehtap ŞENTÜRK’ün  mazeret belirterek katılmadığı, diğer   üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Haziran 2022 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Artvin İli Yusufeli İlçesi, Kınalıçam Köyünde bulunan 105 Ada 2 Parselde ki Katı Atık Toplama tesisinin kurulması ilişkin kararın bir sonraki Belediye Meclis toplantısına  ertelenmesine;

Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verilmiştir. – G.Ö.