Artvin’de PTE Alım İlanı Yayınlandı

tarafından
365
Artvin’de PTE Alım İlanı Yayınlandı
Bu haber 703 kez okundu.

 

Artvin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü proje teknik elemanı alım ilanı yayınladı.

Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri kapsamında, Artvin’de yürütülmekte olan ’Hemşin Koyun Irkı Halk Elinde Koyun Islahı Projesi’nde çalıştırılmak ve Artvin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinde istihdam edilmek üzere 1 proje teknik elemanı (PTE) alınacak.

Artvin Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yayınladığı ilanda başvuru şartları şöyle açıklandı:

Projede İstihdam Edilecek Proje Teknik Elemanında (PTE) Aranacak Şartlar:

T.C. vatandaşı olması. Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi hayvansal üretim/zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (hayvancılık alanı) mezunu veya yüksel lisansını zootekni bölümünde yapmış olması,. Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az 12 (on iki) ay tecilli olması. Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması. Hırsızlık, Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma, Görevi Kötüye Kullanma, Rüşvet, İrtikâp, Zimmet, Özel Belgede Sahtecilik, Resmi Evrakta Sahtecilik, Parada Sahtecilik, Kıymetli Damgada Sahtecilik, Mühürde Sahtecilik ve Hileli İflas suçlarından hüküm giymemiş olması. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir). Proje teknik elemanının projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi tercih sebebidir.

Başvuruda İstenecek Belgeler:

Müracaat dilekçesi. Diploma veya Çıkış Belgesinin tasdikli sureti. Nüfus Cüzdan fotokopisi. Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge. İkametgâh belgesi. Sürücü belgesi. Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti. Sabıka kaydı belgesi. Sağlık Raporu.

Başvuru Tarihi, Ön İnceleme ve Sınav

Başvurular 01 Şubat 2023 tarihi ile 15 Şubat 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta-kargo yoluyla Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne  yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Müracaatları kabul edilen adayların isim listesi 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren http://artvin.tarimorman.gov.tr adresinde ve Müdürlüğümüz ilan panosunda duyurulacaktır. Başvuruları kabul edilen adaylar Proje Yürütme Kurulu tarafından Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda (yazılı/sözlü) sınava alınacaktır. Sınav tarihi http://artvin.tarimorman.gov.tr  adresinde ve Müdürlüğümüz ilan panosunda duyurulacaktır. Sınav sonucunda 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek Proje Teknik Elemanı (PTE) belirlenecektir.

Diğer Şartlar

Asil olarak belirlenen PTE’ye, Birlik yönetimince sözleşme yapılmak üzere davet mektubu gönderilir. Tebligat tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde PTE ile sözleşme imzalanır. Tebligat yapılan asil PTE 15 (onbeş) gün içerisinde davete icabet etmez ise, yedek adaya tebligat yapılarak sözleşmeye davet edilir. Tebligat elden imza karşılığında da yapılabilir. Yetiştirici temsilcisi (Birlik) ve PTE’nı arasında imzalanacak olan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları Talimatı ekindeki (Ek-2 ) sözleşme, Proje liderinin uygun görüşü ile İl Müdürlüğüne teslim edilir. İl Müdürlüğünce mevzuata uygunluk kontrolü yapılan sözleşme, onaylanmak üzere üst yazı ile TAGEM’e gönderilir. Sözleşme PGK’nın kontrol ve onayını müteakip yürürlüğe girer. PTE’nın görev, yetki ve sorumlulukları sözleşmede ayrıntılı olarak belirlenir. Başvuru sahipleri tarafından istenilmesi halinde Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, (Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü) ve Artvin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği tarafından detaylı bilgi verilecek. – Bülent Atasert