Artvin’de Kültür ve Turizm Bakanlığı mülk sahiplerine proje bazlı destekte bulunacak

tarafından
38
Artvin’de Kültür ve Turizm Bakanlığı mülk sahiplerine proje bazlı destekte bulunacak
Bu haber 75 kez okundu.

Artvin’deki tarihi konakların bakım ve onarımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı mülk sahiplerine proje bazlı destekte bulunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün taşınmaz kültür varlıklarına yardım sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında özel mülkiyette bulunan ve korunması gerekli binaların bakım ve onarımı için yardım sağlanacak.

Artvin Kültür ve Turizm İl Müdürü Yunus Emre Aytekin, proje ve uygulama yardımlarından yararlanmak isteyen mülk sahiplerinin en geç 15 Ocak 2024 tarihine kadar İl Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini ifade etti.

Bakanlığın proje yardımı desteği için gerekli belgelerin neler olduğunu açıklayan Aytekin, “Yardım başvuru dilekçesi. T.C. kimlik numarası beyanı (T.C. kimlik kartı fotokopisi). Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi. Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı. Taşınmaza ilişkin tescil kararı. Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış güncel tapu kaydı (Başvuru sahibi adına haciz kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösteren güncel tapu kaydı). Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge. Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor. Yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve CD ortamında). Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname.”

Ayrıca 2024 yılına yönelik toplu yardım başvurusunda bulunmak isteyen yerel idareler için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihi de 15 Ocak 2024 olarak belirlendiğini dile getiren Aytekin, başvuru şartlarının şu şekilde, “İlgili yerel idare tarafından korunması/sağlıklaştırması yapılacak sokak ve doku bütünlüğü içinde yer alan ve toplu yardım kapsamında başvuruda bulunulacak her bir taşınmaz kültür varlığına ait (yardımın konusuna göre yukarıda belirtilen belgelerden oluşan) başvuru dosyaları. Toplu başvuruya konu doku bütünlüğü içerisinde değerlendirilen geleneksel yapıların mal sahiplerinin muvafakatnameleri ile ruhsatlı diğer yapıların mal sahipleri ve müellif mimarların muvafakatnameleri. Yapı ve yapıların çevre ile ilişkisini gösteren imar planı veya koruma amaçlı imar planı paftası (1/1000 varsa 1/500 ölçekli), imar durum belgesi veya plan hükümleri, bunların bulunmaması halinde kadastral durumu gösterir güncel onaylı hâlihazır haritalar. Toplu yardım başvurusunda bulunulan alanda yürütülmesi planlanan projeye ilişkin Belediye Meclisi Kararı. Proje alanının, alanda bulunan tüm tescilli yapıların, proje kapsamındaki tescilli ve tescilli olmayan yapıların belirtildiği 1/1000 veya 1/500 ölçekli harita.” Diye ifade ettti. – Fatma Küçük Atasert