Artvin Defterdarı Alabay, “Borç yapılandırma son gün 31 Mayıs”

tarafından
200
Artvin Defterdarı Alabay, “Borç yapılandırma son gün 31 Mayıs”
Bu haber 398 kez okundu.

Artvin Defterdarı Taner Alabay, 2023 borç yapılandırma düzenlemesinde başvurular ve ödemeler hakkında bilgi verdi

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artvin Derfterdarı Taner Alabay “Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekiyor” dedi.

Kanunun 2’nci maddesinden yararlanmak isteyen borçluların, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabileceklerini belirten Defterdar Alabay, “İdari para cezası ve ecrimisil borçlarını Kanunun 3’üncü maddesi kapsamında yapılandırmak isteyen borçlular, başvurularını idari para cezasını veren/ecrimisili tespit ve takdir eden idarelere yapacaklar.Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 12, 18, 24, 36, 48 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler aylık ödenecek.

Ancak, unutulmamalı ki Kanunun 4’üncü maddesinin bir ila yedinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklar ile matrah artırımı üzerine tahakkuk eden vergiler için ödemeler peşin veya 12 taksitte yapılabilecek. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran 2023 (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle 3 Temmuz 2023)(bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılması gerekiyor” diyerek şu bilgileri verdi:

“Peşin ödemeler teşvik ediliyor.

Vatandaşlarımıza, bu Kanunla getirilmiş olan peşin ödeme düzenlemesini tekrar hatırlatmak istiyoruz.

*Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;

-Katsayı alınmıyor.

-Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim yapılıyor.

-Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %25 indirim yapılıyor.

-Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 indirim yapılıyor.

-Matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde bu vergilerden de %10 indirim yapılıyor.

Söz konusu ödemenin defaten yapılması zorunlu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi içinde farklı zamanlarda borcun tamamının ödenmesi hâlinde de peşin ödeme indiriminden yararlanılacak.

-Peşin ödeme seçeneği tercih edilmekle birlikte, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemenin yapılamaması halinde, birinci taksiti izleyen ayın sonuna kadar bu tutarın geç ödeme zammı ile ödenmesi mümkün. Bu şekilde yapılan ödemelerde katsayı alınmıyor. Ancak, herhangi bir indirimde uygulanmıyor.

-Taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi ve birinci taksit süresinde ödendikten sonra geri kalan taksitlerin tamamının birinci taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde de katsayı alınmıyor. Aynı şekilde herhangi bir indirim uygulanmıyor.

-Taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi ve birinci taksitin süresinde ödenmemesi halinde Kanundan hükümleri doğrudan ihlal olmuyor.  Yapılandırılan tutarın tamamının birinci taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde Kanunda yararlanma imkânı bulunuyor. Bu durumda da katsayı alınmıyor ve herhangi bir indirim uygulanmıyor.

7256 sayılı Kanun ve 7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil edilmiş ve ödemeleri devam eden borçları bulunan mükelleflerin talep etmeleri halinde kalan taksit tutarlarına konu borçları yeni Kanuna göre yapılandırılabilecek.

7256 sayılı Kanun ve 7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksit tutarlarına konu borçlarının 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılarak, tamamının;

-İlk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı alınmıyor ve Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim yapılıyor.

Ancak, şunu belirtmekte yarar var.6736, 7020 ve 7143 Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve 7440 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılamayacak.

Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı var.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse birinci ve ikinci taksitin süresinde ödenmesidir.

Birinci ve/veya ikinci taksiti süresinde ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak. Ancak, birinci taksiti süresinde ödemeyenler, yapılandırılan tutarın tamamı ile bu tutar üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammının birinci taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde Kanunda yararlanma imkânı bulunmaktadır.

7440 sayılı Kanun ile, vergi dairelerince 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen alacaklardan, kişi bazında ülke genelinde tüm vergi dairelerine vadesi 31/12/2022 tarihi öncesi olan ve toplam tutarı 2.000 TL’yi geçmeyen borçlar terkin edilecek.

Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen ve vadesi geçmiş olan öğrenim ve katkı kredisi taksitlerine, vade tarihleri ile 7420 sayılı Kanunla 351 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar terkin edilecek.

Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz.

Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.

Ayrıca, başvurularınızın (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu tekrar hatırlatmak isteriz.” – Gökhan Özçelik