ARTSO Başkanı Kurt, Artvin Ekonomisinde Öncelikli Konular

tarafından
513
ARTSO Başkanı Kurt, Artvin Ekonomisinde Öncelikli Konular
Bu haber 1.014 kez okundu.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Artvin ekonomisi için öncelikli konular hakkında açıklamalarda bulundu.

ARTSO Başkanı Seçkin Kurt, Artvin ekonomisi için öncelikli konularla ilgili açıklama yaparak, “KOBİ’Lerin istenilen seviyede bir türlü gelişemediği, ticaretin il genelinde daha çok ‘perakende ticari faaliyetler’ çevresinde sürdürüldüğü; Tarım, hayvancılık ve turizm gibi sektörlerin de istenilen düzeye çıkarılamadığı bir durumdadır” dedi.

KOBİ’lerin kurumsallaşması sorunu ve eski düzen ticari anlayış yapısı, bazı şartların altyapısını oluştursa da, özellikle son 15 yıl içinde uygulanan genel politikaların, asıl temel olumsuzlukları hızlandırdığını belirten Kurt, “Mevcut şartları ortaya çıkaran ana etmen ve koşullar; Ulusal enerji ve ulaşım yatırımlarının, ilin ekonomik göstergelerine yansıtılması sonucunda, bölgesel teşviklerden yeterince fayda sağlanamaması, ulusal zincir marketlerin kontrolsüz çoğalması, resmi kurumların sosyal tesisleriyle, kazanç sağlama yoluna gitmesi, e-ticaretin gün geçtikçe gelişmesi neticesinde, birçok iş kolunun sekteye uğraması, AB, KOSGEB, Kalkınma Ajansı (DOKA) ce çeşitli bakanlıklar tarafından, verilen desteklerin ve hibelerin, amacına uygun sürdürülebilir projelere dönüştürülmesi, bu desteklerin günün politikasına göre; popülist bir yaklaşımla uygulamaya koyulması, öngörülemeyen durum olarak ortaya çıkan ve COVİD-19 vakalarıyla başlayan salgın süreci, şu an en önemlisidir” ifadelerini kullandı.

Mevcut salgın döneminin yarattığı sarsıcı durumun ilin ticaretini gittikçe içinden çıkmaz bir hale getirmekte olduğuna dikkat çeken Kurt, “Bu süreçte açıklanan paketler, yaraya tam manasıyla merhem olmamış, KOBİ’ler daha da borçlanmıştır. 2020 Mart ayı itibariyle başlayan süreç, sırasıyla birçok iş alanını olumsuz etkilemiştir. Özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere, turizm, ulaşım, yük ve yolcu taşımacılığı, düğün ve nikah organizasyonları ve bu alanlarla bağlantılı birçok faaliyet, sekteye uğramıştır. Üstüne bir de ‘Uzaktan Eğitim’ yönünde alınan kararlar; öğrenci taşımacılığı, öğrenci konaklama üniteleri ve kitap-kırtasiye iş kollarını ile bağlantılı iş alanlarını da vurmuştur. Ortama bakıldığında ve genel olarak yapılan cirolar gözden geçirildiğinde, olumsuz durum kendini açıkça gösterecektir” dedi.

10 Haziran 202 tarihinde “Kamu Kurum ve kuruluşlarının İhtiyaçlarının Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce Karşılanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe girmesi ile Artvin’de piyasada dolaşan nakit potansiyelinin büyük bir kısmının ilde yaşayan sabit gelirliler ile kamu kurum ve kuruluşlarından sağlandığını belirten Kurt, “Kamı ile iş yapan esnaf, tüccar ve tacirlerimiz bu uygulamadan olumsuz etkilenecektir. Bu bağlamda gereken önlemler, zaman geçirilmeden alınmalıdır. Doğ Karadeniz’in en uç noktasında 4’üncü bölge teşvik uygulamalarıyla, ilimiz nasıl yatırımcı çekebilir? Artvin, yatırım teşviklerinde bir an önce, en az 5’nci bölge düzeyine getirilmelidir. Bankalar kredi koşullarını genel değil, mahalli-yerel uygulama esaslarıyla belirleme gibi bir para satma çeşidini de düşünmelidir. Çünkü İstanbul’un, Konya’nın ya da Muğla’nın şartları ile Artvin’in ya da Bayburt’un sosyo-ekonomik koşulları bir değildir. Bunun yanında ezcümle söylemek gerekirse Artvin, Vergi, SGK ve kredi geri dönüşümünde ülkemizde en önde illerden bir tanesidir. Bu durum ilimizin kredibilitesine bankalarca daha çok yansıtılmalıdır.

Tarım ve hayvancılığın yanında, bahse konu sektörlere de dürdürülebilir projelere dönük, hibe destek programları ile düşük faizli geç ödemeli, destek programları uygulamaya sokulmalıdır. Bu destek popülist bir yaklaşımla değil, sürdürülebilir projelere verilmelidir. Artvin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kapsamına alınmış illerdendir. Ancak halen koordinatörlüğü kurulmamıştır. Bir an önce destek programlarından yararlanır hale gelmelidir. Salgın süreci nedeniyle bahse konu sektörlerde, işçi çalıştıran KOBİ’lere dönük, Vergi ve SGK teşvik ve destek paketleri ile borçlanmalara faizsiz ödeme koşulları getirilmelidir. Özellikle hizmet sektöründe iş yerini tamamen kapatmak zorunda kalan iş yerlerinin, beyan ettiği kira giderleri il Vergi-SGK-BAĞKUR ödemeleri devlet tarafından karşılanmalıdır. DOKA kendi yaşamını idame noktasından çıkıp, asıl işlevine geri dönmeli, kamu kurumlarına ve STK’lara yarayan, dostlar alışverişte gördün formunda teknik ve mali projeler yanında, KOBİ’lere dönük destek programları açıklanmalıdır.

Bu sıralamalar dışında başla elzem önlemler, gerekli makamlarca belirlenmeli ve zaman kaybetmeden gerekli uygulamalar hayata geçirilmelidir. Bir ilin sosyo-ekonomik gücünün ana omurgası, o ilin esnafı, tüccarı ve üreticisidir. Onlar ayağa kalkmadan bir ilin gelişmesi mümkün değildir. Ortaya koyulan görüş ve talepler, ilimiz ticari yapısını ayakta tutmak için öncelikli konulardır” ifadelerine yer verdi.

ARTSO