TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

tarafından
701
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bu haber 1.262 kez okundu.

T.C.BORÇKAİCRA DAİRESİ

2018/2 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Artvin İli, Borçka İlçesi, Kaynarca Köyü, Harhat mevkii, 358 ada, 12 parsel, fındık bahçesi nitelikli, 5006,94 yüzölçümlü, 1/3 payı borçlu adına kaim tapuludur. Parsel Borçka ilçe merkezine 15-16 km mesafededir. Ulaşım ve ürün pazarlama sorunu bulunmamaktadır. Eğim nispeti % 25-30 arasında değişmekte olup, tarımsal faaliyetleri sınırlandırıcı olumsuzluk bulunmamaktadır.

Adresi Artvin İli, Borçka İlçesi, Kaynarca Köyü 358 Ada, 12 Parsel Borçka / ARTVİN

Yüzölçümü 5.006,94 m2

Arsa Payı : 1/3

İmar Durumu Yok

Kıymeti 52.959,25 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Dosyada ve tapu takyidatında mevcuttur.

1. Satış Günü 09/03/2022 günü 10:00 – 10:05 arası

2. Satış Günü 05/04/2022 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri : Hükümet Konağı Ön Otoparkı – Hükümet Caddesi BORÇKA / ARTVİN

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Artvin ili, Borçka İlçesi, Arkaköy köyü, Poşitavi mevkii, 257 ada, 4 parsel, tarla nitelikli, 169,49 yüzölçümlü,1/3 payı borçlu adına kaim tapuludur. Parselin 100 m aşağından araç yolu geçmektedir. Ulaşım ve ürün pazarlama sorunu bulunmamaktadır. Eğimi %25-30 arasında değişmektedir. Tarımsal faaliyeti sınırlandırıcı herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Adresi Artvin İli Borçka İlçesi, Arkaköy Köyü, 257 Ada, 4 Parsel Borçka / ARTVİN

Yüzölçümü 169,49 m2

Arsa Payı 1/3

İmar Durumu Yok

Kıymeti 8.452,80 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyada ve tapu takyidatında mevcuttur.

1. Satış Günü 09/03/2022 günü 10:10 – 10:15 arası

2. Satış Günü 05/04/2022 günü 10:10 – 10:15 arası

Satış Yeri : Hükümet Konağı Ön Otoparkı – Hükümet Caddesi BORÇKA / ARTVİN

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Artvin İli, Borçka İlçesi, Kaynarca Köyü, Aşağı Mahalle mevkii, 166 ada, 15 parsel, bir katlı kargır ev ahşap ahır ve fındık bahçesi nitelikli, 4544,17 yüzölçümlü, 1/3payı borçlu adına kaim tapuludur. Parsel Borçka ilçe merkezine 15-16 km mesafededir. Ulaşım ve ürün pazarlama sorunu bulunmamaktadır. Eğim nispeti % 25-30 arasında değişmekte olup, tarımsal faaliyetleri sınırlandırıcı olumsuzluk bulunmamaktadır. Yapılan incelemelerde taşınmaz üzerinde hımış yapı tarzında inşa edilmiş ev yapısının olduğu, bir adet ahşap serender ve bir adet ahşap ahır yapılarının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu mesken yapısının tek katlı olarak inşaa edilmiş ve ahşap çatısı olan ancak çatı örtüsü olmayan ve keşif tarihi itibari ile kullanılmayan yapının yaklaşık 60 yaşlarında olduğu tespit edilmiş olup, eskime-yıpranma payının taşınmazın mevcut durumu da göz önüne alındığında % 70 olarak belirlendiği ve eksik imalatlar ile bakımsız durumda bırakılma hali birlikte düşünüldüğünde fiziki gerçekleşme oranının %70 olacağı kanaatine varılmıştır. Yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliğine göre III. Sınıf A Grubu yapılara girmektedir. Taşınmaz üzerinde bulunan diğer yapı ahır yapısıdır. Ahır yapısı da bakımsız bırakılmış ve kiremit çatı örtüsü olan tamamen ahşap imalattan inşaa edilmiş olan yapıdır. Keşif tarihi itibari ile kullanılmayan yapının yaklaşık 60 yaşlarında olduğu tespit edilmiş olup, eskime-yıpranma payının taşınmazın mevcut durumu da göz önüne alındığında % 70 olarak belirlendiği olacağı kanaatine varılmıştır. Yukarıda özellikleri tarif edilen yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliğine göre I. Sınıf B Grubu yapılara girmektedir. Diğer yapı serender yapısıdır. Serender yapısı da bakımsız bırakılmış ve tamamen ahşap imalattan inşaa edilmiş olan yapıdır. Keşif tarihi itibari ile kullanılmayan yapının yaklaşık 60 yaşlarında olduğu tespit edilmiş olup, eskime-yıpranma payının taşınmazın mevcut durumu da göz önüne alındığında % 70 olarak belirlendiği ve eksik imalatlar ile bakımsız durumda bırakılma hali birlikte düşünüldüğünde fiziki gerçekleşme oranının %70 olacağı kanaatine varılmıştır. Yukarıda özellikleri tarif edilen yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliğine göre I. Sınıf A Grubu yapılara girmektedir.

Adresi Artvin İli, Borçka İlçesi, 166 Ada, 15 Parsel Borçka / ARTVİN

Yüzölçümü 4.544,17 m2

Payı : 1/3

İmar Durumu Yok

Kıymeti 88.651,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyada ve tapu takyidatında mevcuttur.

2. Satış Günü 05/04/2022 günü 10:20 – 10:25 arası

Satış Yeri : Hükümet Konağı Ön Otoparkı – Hükümet Caddesi BORÇKA / ARTVİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Fiziken yapılacak ihalelerde 1,2,3,5 tl gibi bilinçli olarak mesnetsiz peyler sürmek şartı ile ihale için verilen kısa sürede ihalenin sıhhatini bozarak, ihalenin feshine kanıt oluşturmak maksadı ile sebepsiz yere hak kayıplarına neden olan pey sürme işlemlerine mani olmak için, fiziken yapılacak olan ihalede, fiziken sürülecek olan iki pey arasında en az 100,00 tl’lik artış farkı aranmasına, 100,00 tl’lik artış farkı altında pey sürenlerin peylerinin dikkate alınmamasına, (internet ortamında verilen tekliflerde bu hususun uygulanma imkanı bulunmadığından internet teklifleri istisnadır)

7- İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde ii bu satış ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan bu satış ilanı tebligat yerine geçer.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/01/2022

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr                      Basın-1535721