T.C. BORÇKA İCRA DAİRESİ

tarafından
154
T.C. BORÇKA İCRA DAİRESİ
Bu haber 955 kez okundu.

T.C. BORÇKA İCRA DAİRESİ

2020/60 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Artvin ili, Borçka İlçesi, Çaylıköy köyü,147 Ada 55parselYeni mahalle mevkii, çay bahçesi nitelikli, 1114,54 yüzölçümlü olup, 5/6 hisse payı borçlu adına kaim tapuludur. Borçka ilçe merkezine 30 – 35Kilometre mesafede olan bu taşınmazların her birine araç yolu ile ulaşım sağlanmakta ve ürün pazarlama sorunu bulunmamaktadır. Tarımsal maksatlı olarak kullanılan bu taşınmazların eğim nispetleri % 30 / 35 arasında değişmektedir. 

Adresi Çaylıköy Köyü Borçka / ARTVİN

Yüzölçümü 1.114,54 m2 Hisse Payı : 5/6

İmar Durumu Yok

Kıymeti 44.117,29 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Dosyada ve tapu takyidatında mevcuttur.

1. Satış Günü 11/08/2021 günü 11:00 – 11:05 arası

2. Satış Günü 09/09/2021 günü 11:00 – 11:05 arası

Satış Yeri : HÜKÜMET KONAĞI ÖN OTOPARKI – HÜKÜMET CADDESİ BORÇKA / ARTVİN

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Artvin ili, Borçka İlçesi, Çaylıköy köyü,147 Ada 57parselYeni mahalle mevkii, bir katlı ahşap ev ve çay ve fındık bahçesi nitelikli, 3040,09 yüzölçümlü 5/6 hisse payı borçlu adına kaim tapuludur. Borçka ilçe merkezine 30 – 35Kilometre mesafede olan bu taşınmazların her birine araç yolu ile ulaşım sağlanmakta ve ürün pazarlama sorunu bulunmamaktadır. Tarımsal maksatlı olarak kullanılan bu taşınmazların eğim nispetleri % 30 -35 arasında değişmektedir. Taşınmaz üzerinde bir adet mesken ve bir adet ahşap depo yapılarının bulunduğu, arta kalan alanda fındık ve çay bahçesi tesis edildiği tespit edilmiştir. Taşınmaz parsel üzerinde bir adet alt katı yığma üst katı ahşap imalattan yapılmış olan bir mesken yapısının mevcut olduğu, söz konusu mesken yapısının alt katının ve bitişiğinde sonradan yapıldığı düşünülen wc mahallinin yığma tuğladan yapılmış üst katının ise tamamen ahşap imalattan yapılmış olduğu, kapı pencere gibi doğrama imalatlarının ahşap imalattan yapılmış olduğu, sac çatı örtüsünün mevcut olduğu ve yaklaşık olarak 50 yıllık olduğu ve eskime yıpranma miktarının mevcut fiziki durumu da göz önüne alındığında %50 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Taşınmazın yüzölçümünün 142,91 m2 olduğu belirlenmiş olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliğine göre III. Sınıf A Grubu yapılara girmektedir. Depo Yapısı :Taşınmaz parsel üzerinde bir adet depo yapısının mevcut olduğu, söz konusu depo yapısının tamamen ahşap imalattan yapıldığı, sac çatı örtüsünün mevcut olduğu ve yaklaşık olarak 50 yıllık olduğu ve eskime yıpranma miktarının mevcut fiziki durumu da göz önüne alındığında % 50 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Taşınmazın yüzölçümünün 16,00 m2 olduğu belirlenmiş olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliğine göre I. Sınıf A Grubu yapılara girmektedir. 

Adresi Çaylıköy Köyü Borçka / ARTVİN

Yüzölçümü 3.040,09 m2 Hisse Payı : 5/6

İmar Durumu Yok

Kıymeti 205.445,83 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyada ve tapu takyidatında mevcuttur.

1. Satış Günü 11/08/2021 günü 11:10 – 11:15 arası

2. Satış Günü 09/09/2021 günü 11:10 – 11:15 arası

Satış Yeri : HÜKÜMET KONAĞI ÖN OTOPARKI – HÜKÜMET CADDESİ BORÇKA / ARTVİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Fiziken yapılacak ihalelerde 1,2,3,5 tl gibi bilinçli olarak mesnetsiz peyler sürmek şartı ile ihale için verilen kısa sürede ihalenin sıhhatini bozarak, ihalenin feshine kanıt oluşturmak maksadı ile sebepsiz yere hak kayıplarına neden olan pey sürme işlemlerine mani olmak için, fiziken yapılacak olan ihalede, fiziken sürülecek olan iki pey arasında en az 100,00 tl’lik artış farkı aranmasına, 100,00 tl’lik artış farkı altında pey sürenlerin peylerinin dikkate alınmamasına, (internet ortamında verilen tekliflerde bu hususun uygulanma imkanı bulunmadığından internet teklifleri istisnadır)

7- İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan bu satış ilanı tebligat yerine geçer. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/60 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/06/2021

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Resmi İlanlar : www.ilan.gov.tr               Basın-1400310