Orhan Yavuz, Macahel Biyosfer Rezerv Alanı Koruma ve Geliştirme Derneği seçimli Genel Kurulunda Dernek Yönetim Kurulu üyesi ve Başkanı seçildi

tarafından
25
Orhan Yavuz, Macahel Biyosfer Rezerv Alanı Koruma ve Geliştirme Derneği seçimli Genel Kurulunda Dernek Yönetim Kurulu üyesi ve Başkanı seçildi
Bu haber 44 kez okundu.

Orhan Yavuz, Macahel Biyosfer Rezerv Alanı Koruma ve Geliştirme Derneği seçimli Genel Kurulunda Dernek Yönetim Kurulu üyesi ve Başkanı seçildikten sonra açıklamalarda bulundu.

Orhan Yavuz yaptığı açıklamada;

“11 Mayıs 2024, Cumartesi günü Macahelde gerçekleştirdiğimiz Macahel Biyosfer Rezerv Alanı Koruma ve Geliştirme Derneği seçimli Genel Kurulunda dernek Yönetim Kurulu üyesi ve Başkanı seçilmemi takiben Yönetim Kurulu Üyelerine hitaben kaleme aldığım düşüncelerimi şeffaflık ilkesi gereği paydaşlarımızın da bilgisine sunuyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Öncelikle, yakın dönem Macahel tarihinde çok önemli bir yeri, Macahel’deki pozitif yöndeki gelişmelerde katkısı olan Derneğimiz Yönetim Kuruluna aday olmanız ve seçilmeniz vesilesi, yürütülen Hak Mücadelesi sürecinin bu günden geleceğe akan zaman diliminde Macahel Havzasının sorun ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek, halkımızın geleceğe yönelik beklentilerine erişme yolunda; sürdürülebilir ve yüksek kalitede iş süreçlerinin inşası yolunda SORUMLULUK ALMANIZ yönünde gönüllü katkı iradesi tesis ettiğiniz için her birinizi candan kutlarım.

Her birimizin yaşam boyu iş deneyimleri ve örgütlü mücadele süreçlerinden elde ettiğimiz bilgi ve becerileri harmanlayarak; insanımız ve havzamızın layik olduğu kaliteli bir geleceğe doğru geçiş VİZYONUNU, HAVZA POLİTİKALARI ve UYGULAMA PROJELERİNİ halkımız ve diğer paydaşlarla birlik ve beraberlik ikliminde DAYANIŞMANIN üstün örneklerini yaşama geçirerek yeni bir dönemin inşası; bizleri bekleyen ONURLU BİR GÖREV ve SORUMLULUK olduğu bilincindeyiz.

GELECEĞİN sorunlarına ve beklentilerine çözümler üretecek demokratik, şeffaf ve üstün sorumluluk sahibi bir sivil halk hareketinin kendi geleceğini inşa etme girişimi kuşkusuz çok yüksek değere sahiptir.

Bu dönemde; insan ve doğa ilişkilerinin akılcı ve sorumluluk dahilinde işleyişini dantel gibi örmüş HAVZA YAŞAM KÜLTÜRÜNÜN ilgili bütün kişi ve kurumlarca netlikle bilinmesi, anlaşılması ve saygı duyulmasını tesis etmek bizim öncelikli iş hedeflerimizden birisi olacaktır.

Diğer yandan;

– Asya ve Avrupa’nın insan eli değmemiş en büyük yaşlı ormanlarına sahip havzamızda havza sürdürülebilirlik kültürü ile uyumsuz orman kesimlerinin durdurulması ve bu değerli hazineden alternatif yol ve yöntemlerle yüksek katma değer üretime geçişi,

-Gürcistan’a açılacak hudut geçiş kapısının resmiyet ve işlerlik kazanması,

– ⁠Bütün başlıklardaki havza altyapısını kaliteli imarı,

– ⁠Tarım ve Hayvancılıkta yüksek katma değerli üretime ve sürdürülebilir iş uygulama modellerinin geliştirilerek somuta taşınması,

– ⁠Turizmi yıl 12’i aya taşıma daha yüksek kalitede turizm çözümleri geliştirme,

– ⁠Tıbbı ve aromatik bitkiler ve bu alanda yüksek katma değerli ürünlere geçiş yönünde netlikler sağlama ve uygulamalara geçiş,

– ⁠Doğa ile barış içinde yaşam kültürümüz dahil, havzamızı geçmişten geleceğe taşıyacak pozitif kültürü öne çıkararak genç nesillerin kendilerine ait hak ve imtiyazlarının ayırdında olmalarını sağlayacak çalışmaları önümüze koymak öncelikli hedeflerimizden olacaktır.

Bütün bu iş süreçlerinin gündeme alınması, kaliteli projelere dönüştürülmesi, uygulamalar yönünde bilgi, teknikler ve finansal kaynak temini halkımızın ve uzman kadroların iş süreçlerine dahili ile mümkün olacaktır.

Kaleme alınan görüşler bir öneriler paketi olarak düşünülmüş olup, gerek yukarıdaki başlıklar gerekse üyelerimiz ve paydaşlarımızdan gelecek katkılarla derinleşecek ve netleşecektir.

Bu yönde ÇALIŞMA KOMİSYONLARININ oluşturulmasına ihtiyaç vardır ve önümüzdeki günlerde bu yönde istişareler başlatılacaktır.

Bu metin telefon üzerinden yazılmış olup yazım hatası veya cümle düşüklüklerine fazla takılmayalım.

Kendi geleceğimizi kurma yönünde BİRLİK ve DAYANIŞMANIN yegane sermayemiz olduğu bilinci ile her birinizi selamlarım” diye ifade etti. – Gökhan Özçelik