MİSGEP Artvin’de Maden Sektörü İstişare Toplantısı Yaptı

tarafından
196
MİSGEP Artvin’de Maden Sektörü İstişare Toplantısı Yaptı
Bu haber 314 kez okundu.

            MİSGEP Artvin’de Maden Sektörü İstişare toplantısını yaptı.

Artvin’de Grand Otel’in toplantı salonunda gerçekleşen programa sektör temsilcileri katıldı.

Maden işyerlerinde çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan AB Projesi; Artvin ilimizin yerel yönetimini, sanayicisini, akademik camiasını ve şehrin tüm dinamiklerini bir araya getiriyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzce yürütülen “Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)” kapsamında, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik maden işyerlerinin yanı sıra diğer sektörlerin de şartlarının iyileştirilmesi, kamu kurumları, üniversiteler, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile birlikte İSG farkındalığının artırılması için Türkiye’nin 7 bölgesinde 25 ili kapsayan “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları” düzenleniyor.

İSG alanında kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirecek Maden Sektörü İstişare Toplantısı açılış konuşmalarını İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sayın Cafer Uzunkaya ve Artvin Valisi Yılmaz Doruk’un yapacağı toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve Artvin bölgesinde hizmet veren maden şirketlerinin yöneticileri katıldı.

İstişare toplantısında hem madencilik hem de diğer çok tehlikeli sektörlere yönelik dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği uygulama örnekleri, madencilik ve idari para cezalarına ilişkin yasal yükümlülükler, iş kazası sonrası tazminatlar, sendikalaşmanın İSG’ye etkisi, sektördeki en yaygın meslek hastalıklarından birisi olan pnömokonyoz hastalığı, iş kazalarını önlemenin maliyeti ve faydaları gibi konular hakkında bilgi verilecek ve katılımcıların görüşleri alınacaktır.

Haziran ve Eylül 2021 tarihleri arasında farklı günlerde ve illerde 25 kez düzenlenecek olan “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları”na sektördeki iyileştirmelerin etkin aktörleri olan Türkiye’deki tüm kömür veya metal cevheri üreten yeraltı maden işletmesi işveren ve yöneticileri ile ilgili STK temsilcileri katılacaktır. Etkinlik Ankara (24 Ağustos) ili ile devam edecektir.

Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi

Genel hedefi sağlık, güvenlik ve iş barışının geliştirilmesiyle insana yakışır işlerin yaratılması olan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve sözleşme makamı ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan “Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)”, 21 Kasım 2019 tarihinde başlamıştır.

Proje, “teknik destek”, “finansal destek ve rehberlik” ve “hibe programı” olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Proje bütçesi yaklaşık 17,6 milyon avrodur. Proje ile özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma şartlarının desteklenmesi, tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin ve toplumsal farkındalığın artırılması yoluyla daha iyi çalışma şartlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

“Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi”nin ana yararlanıcısı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, hedef gruplar ise çalışanlar, işverenler, iş güvenliği profesyonelleri, STK’lar, üniversiteler ile mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler, mesleki ve teknik liselerin maden teknolojileri alanında çalışan branş öğretmenleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü çalışanları ve diğer ilgili paydaşlardır.

Proje Bileşenleri

1) Teknik Yardım Bileşeni

Toplam bütçesi yaklaşık 4 milyon avro olan “teknik yardım bileşeni” kapsamında maden çalışanlarına interaktif eğitimler ve sağlık gözetimleri, üniversite öğrencilerine, meslek lisesi öğretmenlerine, mühendis ve iş güvenliği uzmanlarına ve diğer ilgili paydaşlara kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenmektedir. Bununla birlikte, toplumda güvenlik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Bileşen kapsamında, maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili havalandırma, tahkimat, kendiliğinden yanma, güvenli davranış, kömür tozu patlaması, maden gazları gibi konuları içeren teknik rehberlerin yanı sıra, “Maden İşyerlerinde Sendikalaşma”, “Maden Mühendisliği Bölümlerinde Mevcut İSG Müfredatının Değerlendirilmesi” ve “Doğrudan Hibe Etki Analizi” raporları da hazırlanmaktadır.

2) Finansal Destek ve Rehberlik Bileşeni

Projenin 30 ay süreli 7,6 milyon avro bütçeli Finansal Destek ve Rehberlik Programı yürütülmektedir. Kömür veya metal cevheri üreten yeraltı maden işletmelerine yönelik olan bu bileşen 1 Şubat 2020 tarihinde başlamıştır. Bu kapsamda, yeraltı metal cevheri ve kömür madeni işyerlerine İSG profesyoneli görevlendirilmesi ve toplamda 3000 maden acil durum eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu işyerleri arasından belirlenen kriterlere uygun 15 işyerinde TS 13741- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin entegrasyonu çalışmalarına katkı sağlanacaktır.

İşletmelerin yoğun bir ilgi gösterdiği programda kömür veya metal cevheri üreten Zonguldak’tan Mersin’e Çanakkale’den Hakkari’ye kadar 25 farklı ilimizden 81 yeraltı maden işletmesi bu destekten yararlanmaya hak kazanmıştır.

3) Hibe Bileşeni

Hibe bileşeni kapsamında, maden ve diğer çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işçi, işveren sendikaları, STK’lar, OSB’ler, meslek liseleri ve üniversiteler gibi çeşitli tarafların başvurduğu 9 adet Üniversite, 8 adet Sanayi ve Ticaret Odası, 7 adet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4 adet Birlik, 4 adet Dernek, 2 adet Vakıf ve 2 adet Sendika olmak üzere toplam 36 adet proje 6 milyon avroluk hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanmıştır. Uygulamalar Şubat 2021 itibariyle başlatılmıştır. Proje başına talep edilen hibe miktarı; asgari 75.000 avro ve azami 200.000 avro olarak belirlenmiştir. – BÜLENT ATASERT