KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI

tarafından
709
KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI
Bu haber 1.408 kez okundu.

“GELECEK GENÇLERİN/KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ DESTEK” PROGRAMI AÇIKLANDI

Artvin Çoruh Üniversitesi yayınladığı duyuruda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gençlerin kültür endüstrileri alanındaki yaratıcılık ve girişimcilik kabiliyetlerinin desteklenmesi hedefiyle gençlerin kişisel gelişimlerinin yanı sıra uzun vadede ülkenin kültür endüstrilerine katkı sunmaları amaçlı “Gelecek Gençlerin/Kültür Endüstrileri Destek Programı” şartlarını yayınladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, müzik, görsel sanatlar, sinema, tiyatro, kitap ve yazılı basın, radyo ve televizyon yayıncılığı, reklamcılık, tasarım, performans sanatları, yazılım ve bilgisayar oyunları gibi yaratıcı üretim süreçlerine dayanan kültür endüstrilerinin sahip olduğu ekonomik potansiyelini ortaya çıkararak gençlerin kültür endüstrileri alanında aktif olarak yer almalarının desteklenmesi amacıyla “Gelecek Gençlerin/Kültür Endüstrileri Destek Programı” oluşturuldu.

Gençlerin kültür endüstrileri alanındaki yaratıcılık ve girişimcilik kabiliyetlerinin desteklenmesi hedefiyle gençlerin kişisel gelişimlerinin yanı sıra uzun vadede ülkenin kültür endüstrilerine katkı sunmaları amaçlanıyor. Program Kültür Endüstrileri odağında “Girişimcilik” ve “Yenilikçi Modellerle Eser Üretme Becerileri” olmak üzere öncelikli iki ana eksende tasarlanmış olup geliştirilecek projelerin süresi 6 ila 12 ay; hedef kitlesi 16-29 yaş aralığındaki gençler olarak belirlendi.

Programın Genel Hedefi Gelişmişliğin ve kalkınmanın en önemli bileşenlerinden olan yaratıcı kültür endüstrileri; bireysel yaratıcılık, beceri ve yeteneğe dayanan; yaratıcı üretim süreçlerine başvurarak ticari değer, istihdam ve fikri mülkiyet hakları yaratan alanlardan oluşuyor. Bu kavramın içerisine sinema, müzik, tiyatro, kitap ve yazılı basın, radyo ve televizyon yayıncılığı, reklamcılık, mimarlık, tasarım, görsel sanatlar, performans sanatları, yazılım ve bilgisayar oyunları gibi fikri mülkiyete dayanan ve odağında kültürel yaratıcılık yer alan sektörler giriyor. Özellikle son yıllarda yaratıcı kültür endüstrileri sahip olduğu ekonomik potansiyel nedeniyle önemli bir dönüşüm kaynağı olarak görülüyor. Ülkenin, yüksek oranda genç nüfusa sahip olması nedeniyle bu kaynağı etkili ve verimli bir şekilde kullanması, geleceğe gençlerini hazırlaması gerekiyor. Gençlerin ekonomik ve sosyal yapıda meydana gelen dönüşümlere ayak uydurabilecek ve bunu yönlendirebilecek şekilde teknoloji, girişimcilik, yenilik ve yaratıcılık, kültür, sanat, beceri ve yetenek gibi kavramların etrafında şekillendirilmesi ve yetiştirilmesi önem arz ediyor. Bu bağlamda gençlerin yaratıcı kültür endüstrileri odağında ve girişimcilik sisteminde aktif olarak yer almalarının desteklenmesi amacıyla bu program oluşturuldu.

Programın genel hedefi, gençlerin kültür endüstrileri alanındaki yaratıcılık ve girişimcilik kabiliyetlerinin desteklenmesi ve bu suretle gençlerin kişisel gelişimlerinin yanı sıra uzun vadede ülkemiz kültür endüstrilerine katkı sunmaları amaçlanıyor.

Program Çağrısına İlişkin Genel Kurallar

Başvuru Sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu Rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar.

2.1 Kimler Başvurabilir?

• Valilikler

• Üniversiteler

• Belediyeler

• İl Milli Eğitim Müdürlükleri

• Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkâr Odaları

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri

• Sivil Toplum Kuruluşları

(Dernekler, Meslek Birlikleri, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)

• Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İş Geliştirme Merkezi, Teknoloji Geliştirme Merkezi yönetici şirketleri veya Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,

• Kültür Sanat Kurumları (Müze, Galeri vb.)

Projeyle ilgili detaylı bilgiler Artvin Çoruh Üniversitesi ve Bakanlık resmi internet sitelerinden ulaşabilir. – BÜLENT ATASERT