Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Gümüş, “Karma Eğitim Hedef Alınmıştır”

tarafından
135
Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Gümüş, “Karma Eğitim Hedef Alınmıştır”
Bu haber 263 kez okundu.

 

Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, “Karma Eğitim Hedef Alınmıştır” dedi.

Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş “Gerekirse kız okullarını açabilmeliyiz” diyen Milli Eğitim Bakanı Tekin Yılmaz’a tepki göstererek “Karma eğitim hedef alınmıştır” dedi.

Milli Eğitim Bakanı cumhuriyet değerlerini, laikliği ve demokrasiyi Tekin Yılmaz’ın hedef aldığını Anayasayı ve uygulamakla yükümlü olduğu mevzuatı yok saymakta, eşitlik ilkesini de çiğnediğini belirten Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş,  Artvin’deki basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda;

“Karma Eğitimi hedef alması, siyasi iktidarın Talibancı gerici zihniyetin yansımasıdır. Siyasi iktidarın seçimden önce kurduğu gerici ittifaklarla toplumu siyasal İslam temelinde yeniden inşa etme politikası, seçimden hemen sonra Milli Eğitim Bakanı tarafından uygulanmaya konmak istenmektedir” dedi.

Laik ve bilimsel eğitimi yok sayanlara hukuku ve pedagojiyi öğreteceklerini belirten Artvin Eğitim- Sen Şube Başkanı Köksal Gümüş bugün yaptığı açıklamada, “Tarihe not düşün; bizler eğitim ve bilim emekçileri olarak buradayız. Cumhuriyet değerlerini, laikliği, demokrasiyi, cinsiyet eşitliği ve özgürlüğünü hedef alan, haklarımızı yok sayan, eşitsizliği derinleştirmek isteyenlerin karşısında, bulunduğumuz her alanda direneceğimizi belirtmek istiyoruz. Karma eğitimi kaldırmak isteyenlerin cüretini örgütlü mücadelemizle alaşağı edeceğiz. Laik ve bilimsel eğitimi yok sayanlara haklarımızı, hukuku ve pedagojiyi biz öğreteceğiz” diye konuştu.

Köksal Gümüş şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, kız çocuklarının eğitime erişememelerinin sebebini siyasi iktidarın üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmesine değil velilerin çocuklarını erkeklerle aynı okula göndermek istemelerine bağlaması ‘gerekirse kız okullarını da açabilmeliyiz’ diyerek karma eğitimi hedef alması, siyasi iktidarın Talibancı gerici zihniyetin yansımasıdır. Siyasi iktidarın seçimden önce kurduğu gerici ittifaklarla toplumu siyasal İslam temelinde yeniden inşa etme politikası, seçimden hemen sonra Milli Eğitim Bakanı tarafından uygulanmaya konmak istenmektedir. Milli Eğitim Bakanı, cumhuriyet değerlerini, laikliği ve demokrasiyi hedef alırken Anayasayı ve uygulamakla yükümlü olduğu mevzuatı yok saymakta, eşitlik ilkesini de çiğnemektedir. Kendi dünya görüşüne göre toplumu dönüştürmek isteyenler, amaçlarına eğitim sistemini değiştirmekle ulaşabileceklerini çok iyi bilmektedir. Haliyle siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanı, harem selamlık bir eğitim sistemini topluma dayatarak tek tip toplum yaratma arzusunu yaşama geçirmeye çalışmaktadır.

“TOPLUMSAL YAŞAMIN HER ALANI DİNSELLEŞTİRME POLİTİKALARININ HEDEFİNDEDİR”

Belirtmek isteriz ki bu açıkça anayasal bir suçtur. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin belli ki güç sarhoşluğu içerisindedir. Ebeveyn haklarını kendi amaçları için kutsarken çocuk haklarını bir kenara itebilme cüretini kendilerinde görebilenlerin karma eğitim düşmanlığı yeni değildir. Yandaş sendikalarıyla, ittifak içerisinde oldukları dini tarikat ve cemaatlerle önce çocuklarımız, sonrasında da toplumsal yaşamın her alanı dinselleştirme politikalarının hedefindedir. Üstelik bu açıklama, kimilerinin söylediği gibi bir gündem değiştirme açıklaması değil, aksine bir gündem açıklamasıdır. Artık çok iyi biliyoruz ki AKP-MHP merkezli ittifak, her türlü sömürüyü, yoksullaştırmayı, zulmü, eşitsizliği, ayrımcılığı ve baskıyı dinselleştirme politikalarıyla harmanlayarak kamufle etmektedir.

“KARMA EĞİTİM KALDIRMAYA ÇALIŞANLARIN CÜRETİNİ ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZLE AŞACAĞIZ”

Tarihe not düşün; bizler eğitim ve bilim emekçileri olarak buradayız. Cumhuriyet değerlerini, laikliği, demokrasiyi, cinsiyet eşitliği ve özgürlüğünü hedef alan, haklarımızı yok sayan, eşitsizliği derinleştirmek isteyenlerin karşısında, bulunduğumuz her alanda direneceğimizi belirtmek istiyoruz. Karma eğitimi kaldırmak isteyenlerin cüretini örgütlü mücadelemizle alaşağı edeceğiz. Laik ve bilimsel eğitimi yok sayanlara haklarımızı, hukuku ve pedagojiyi biz öğreteceğiz. Kısacası sinmeyecek, yılmayacak ve çocuklarımıza, haklarımıza, yarınlarımıza sahip çıkmak için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Encümen-i Mualliminden TÖS’e, TÖB-DER’e ve Eğitim Sen’e uzanan ve bu topraklarda yüzyılı aşan bir mücadele geleneği olan bir eğitim örgütü olarak, Türkiye’de iktidar ve ortaklarının ataerkil bir zihniyetle kadınların yaşam ve eğitim haklarına yaptığı bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Cinsiyet eşitliğinin eğitimin her kademesinde sağlanması için mücadele edeceğiz ve Orta çağ zihniyetinize teslim olmayacağız ve geçit vermeyeceğiz” diye açıklamalarda bulundu. – Tahsin Atasert