Eğitim İş’ten AÇÜ’ye tepki

tarafından
41
Eğitim İş’ten AÇÜ’ye tepki
Bu haber 76 kez okundu.

 

Eğitim İş’ten AÇÜ’deki öğretim üyesi alımı ilanına tepki.

Eğitim İş Sendikası Artvin Şubesi Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanına dair basın açıklaması yayınladı.

AÇÜ “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”,”657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri” uyarınca öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Eğitim İş Sendikası Artvin Şubesi yayınladığı basın açıklamasında AÇÜ tarafından yapılan öğretim üyesi ilanında aynı anabilim dalına alınacak öğretim üyeleri için farklı ön şartların sunulduğunu belirterek farklı ön şartların neye göre belirlendiğinin bilinmediğini ve adaylar arasında eşit olmayan rekabete yol açabileceğini ifade etti.

AÇÜ’nün İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Kurumları Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı’na ait olan öğretim üyesi ilanında bulunan ön şartları AÇÜ Genel Sekreteri’nin başvurusunu kolaylaştırmak için konulduğunu belirten Eğitim İş Sendikası Artvin Şubesi, “Üniversite bünyesinde birçok fakültede personel ihtiyacı bulunmasına, uzun süredir görevde yükselme bekleyen akademisyenlerin olmasına ve lisansüstü eğitim açmak için görevde yükselme bekleyen birçok bölüm olmasına rağmen ilana çıkılmamış ve bu kadrolar bekletilmiştir. Bunca ihtiyaç ve zorunluluğa rağmen kadro ilanına çıkılmayıp 28 Ağustos 2023 tarihinde ilana çıkılmış olması ve bu ilanda da özel şartlar belirlenip kadroların adrese teslim bir şekilde dağıtılması liyakati zedelemiştir” dedi.

Yayınlanan Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“28 Ağustos 2023 Tarih ve 32293 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına göre üniversitenin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alımı için duyuru yapılmıştır. Söz konusu ilana göre Artvin Çoruh Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Kurumları Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı’na 1 Doçent ve Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na 2 Doktor Öğretim Üyesi alımı için ilan verilmiştir.

İlanda adı geçen Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda hali hazırda 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölümün aktif olabilmesi ve eğitim öğretime devam edebilmesi için en az iki öğretim üyesine daha ihtiyaç bulunduğu ve bu kadroların aciliyetinin olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu öğretim üyesi ilanı bu ihtiyacı gidermeye yönelik görünmekle birlikte, aynı anabilim dalına alınacak öğretim üyeleri için farklı ön şartların belirtildiği görülmektedir. Ön şartlardan biri “Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Rus Dili ve Edebiyatı Alanında Yapmış Olup Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 10 Yıl Çalışmış Olmak” iken, bir diğeri için “Rus Dili ve Edebiyatı Alanında Doktora Yapmış Olmak” şeklindedir. Aynı anabilim dalı için belirlenen bu farklı ön şartların neye göre belirlendiği bilinmemektedir. Bu durum adaylar arasında eşit olmayan rekabete yol açabilir. Konulan özel şart ilanın kişiye özgü olduğu sonucunu doğurmaktadır.

İlanda yer alan bir diğer kadro ise İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Kurumları Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı’na aittir. Söz konusu anabilim dalında hali hazırda 3 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğr. Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Yüksek öğretim mevzuatı “Fakülte altında yer alan bölümlere, Eğitim Fakültesinde ise anabilim dallarına öğrenci alınabilmesi: Her bir program için bölümde (Eğitim Fakültelerinde anabilim dalında) kadrolu alanında en az 3 öğretim üyesi aranmaktadır” şeklindedir. Söz konusu Anabilim dalında bulunan toplam 6 öğretim elemanı eğitim öğretimin sürdürülebilmesi ve bölümün açık kalabilmesi için fazlasıyla yeterlidir ve yeni personel alınması için aciliyeti bulunmayan bir bölümdür. Bir diğer konu ise, söz konusu anabilim dalı öğretim üyesi başvurusu için belirlenmiş olan ön şarttır. İlana göre başvuru ön şartı “Doktorasını Muhasebe ve Finansman Alanında Doçentliğini Muhasebe Alanında Almış Olup Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 10 Yıl Ders Verme Tecrübesine Sahip Olmak” şeklindedir. Söz konusu bu ön şartın ve 10 yıl deneyim şartının neye göre belirlendiği açıktır. Basına da yansıyan üniversite kaynaklarının iddiası bu ilanın Üniversite Genel Sekreterinin başvurusunu kolaylaştırmak için özel şart konularak bu şekilde hazırlandığı yönündedir.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 9 Mart 2021 tarihinde yapılan düzenlemeyle 12 Haziran 2018 tarihli ve 30449 sayılı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde güncellemeye gidilmiş ve yapılan yeni düzenlemeye göre, “üniversitelerde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alım ilanlarında başvuru koşulu olarak, adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamının yazılamayacağı, ayrıca ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyeceği” belirtilmiştir. Dolayısıyla 28 Ağustos 2023 tarihli öğretim üyesi ilanı Yükseköğretim Kurulunun bu kararına aykırı bir durum teşkil etmektedir. Ayrıca Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde çok daha acil bir şekilde kadro bekleyen bölümler olmasına ve yıllarca görevde yükselme için kadro bekleyen öğretim üyeleri bulunmasına rağmen kısıtlı kadroların bu şekilde harcanması kurum içinde eşitsizlik algısı yaratmakta ve çalışanların kurum aidiyetini zedelemektedir.

Yükseköğretim Kurumu Mevzuatına göre üniversiteler yıl içerisinde ihtiyaçlarını gidermek için personel alımına gidebilirler. Ülkemizdeki pek çok üniversite 2023 yılı içerisinde kadro ilanına çıkmıştır. Hatta pek çok üniversite ikinci kadro ilanına bile çıkmış bulunmaktadır. Buna karşın Artvin Çoruh Üniversitesi oldukça ihtiyaç duymasına ve aciliyeti olmasına rağmen 2023 yılında hiç kadro ilanına çıkmamıştır ve ihtiyaç duyulan kadrolar bekletilmiştir. Üniversite bünyesinde birçok fakültede personel ihtiyacı bulunmasına, uzun süredir görevde yükselme bekleyen akademisyenlerin olmasına ve lisansüstü eğitim açmak için görevde yükselme bekleyen birçok bölüm olmasına rağmen ilana çıkılmamış ve bu kadrolar bekletilmiştir. Bunca ihtiyaç ve zorunluluğa rağmen kadro ilanına çıkılmayıp 28 Ağustos 2023 tarihinde ilana çıkılmış olması ve bu ilanda da özel şartlar belirlenip kadroların adrese teslim bir şekilde dağıtılması liyakati zedelemiştir.

Yükseköğretim kanununun 13. maddesine göre rektörler; “üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur”. Bu bağlamda Artvin Çoruh Üniversitesinin bilimsel kapasitesinin geliştirilmesi, kamu kaynaklarının liyakate dayalı ve etkin bir şekilde kullanılması, üniversite-kent iş birliğinin sağlanması, üniversitenin bölge kalkınmasına katkı sunması, kurum içi iş barışının ve huzurlu çalışma ortamının oluşması, birimler arası ve öğretim elemanları arası eşitliğin sağlanması konusunda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünün objektif adımlar atması beklenmektedir.

Sendikamız gerek kurum içi liyakat gerekse akademik özgürlüklerin korunması amaçları bakımından Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyelerinin yanındadır. Rektörlüğün kurum personelinin özlük haklarına karşı adil olmayan bir tutum içine girmesi veya bu yönde bir algının yerleşmesi ise kabul edilemez” diyerek basın açıklamasını sonlandırdı. – Tahsin Atasert