Eğitim İş Artvin Şubesi, “Atatürk’ü ve Cumhuriyeti yok sayan eğitim programına hayır”

tarafından
12
Eğitim İş Artvin Şubesi, “Atatürk’ü ve Cumhuriyeti yok sayan eğitim programına hayır”
Bu haber 16 kez okundu.

 

Eğitim İş, laik ve bilimsel eğitimi, Atatürk’ü ve Cumhuriyeti yok sayan eğitim programına hayır diyerek imza kapmayası başlattı.

“Laik ve bilimsel eğitime sahip çıkmak için hep birlikte hareke geçelim” diyen Eğitim İş Artvin Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın laik ve bilimsel eğitimden uzak, Atatürk ve Cumhuriyeti yok sayan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” isimli müfredat taslağına karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Eğitim İş, 8 Mayıs Çarşamba günü Cumhuriyetin eğitim programının nasıl olması gerektiğine dair çerçeve planlarını ve taslağa ilişkin tespitlerini Bakan Yusuf Tekin’e iletmek için Milli Eğitim Bakanlığı’na gidecek.

Müfredatlar, eğitimin anayasası olduğunu aktaran Eğitim İş Artvin Şube Başkanı Filiz Yılmaz, “Eğitimin gerçek bileşenlerini sürece dahil etmeden, geçmişin değerlendirmesini, ihtiyaç analizini yapmadan, bilimsel tespitleri, pilot uygulaması olmadan böyle bir değişiklik yapılamaz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, laik ve bilimsel eğitimi, Atatürk’ü ve Cumhuriyeti yok sayan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” isimli müfredat taslağı, eğitim sistemini ideolojik bir bakış açısıyla şekillendirme tehdidi taşıdığını vurgulayan yılmaz, “Bu taslak, bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşarak, ezberci ve dogmatik bir eğitim anlayışını teşvik etmektedir” dedi.

Laik ve bilimsel eğitim, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı eğitim, çocukların en temel haklarından biri olduğunu belirten Yılmaz, “Bu haktan asla vazgeçmeyeceğiz! Hukuk mücadelesi başlatacak, örgütlü gücümüzden doğan tüm araçları kullanacağız. Hep birlikte bu taslağın geri çekilmesi için mücadele edelim, imza kampanyasını büyütelim” ifadelerini kullandı.

Müfredata neden karşı olduklarını açıklayan Yılmaz, “⁠Bilimsellikten Uzaklaşma: Taslak, modern bilimin temel prensiplerini evrim teorisini yok saymakta, hurafe ve ideolojiye dayalı bir eğitim sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.

⁠        Laiklikten Kopma: Taslak, laik eğitim sisteminin temellerini sarsmakta, din ve devlet işlerini birbirine karıştırmakta ve farklı inançlara sahip öğrencileri ayrımcılığa maruz bırakmaktadır.

⁠        Eleştirel Düşünmeyi Köreltme: Taslak, ezberciliği ve tek tip düşünmeyi teşvik etmekte, öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirmelerini engellemektedir.

Eğitimde Nitelik Kaybı: Taslak, nitelikli öğretmen kadrosunun azalmasına ve eğitimde genel bir gerilemeye yol açacaktır.

Eğitim, her bireyin temel hakkıdır ve geleceğimizin teminatıdır. Eğitim sistemimiz, bilimsel, laik ve eleştirel düşünmeyi teşvik eden bir yapıya sahip olmalıdır. Maarif Modeli taslağı, bu temel değerleri tehdit etmektedir.

Bu taslağın geri çekilmesi için hep birlikte sesimizi yükseltelim

İmzanızla, bu taslağa karşı olduğunuzu ve eğitimde geriye dönüşe hayır dediğinizi gösterin.

Birlikte, daha aydınlık bir gelecek için mücadele edelim” diye açıklamalarda bulundu. – Tahsin Atasert