BORÇKA TSM’DEN “HASTA HAKLARI EĞİTİM TOPLANTISI” VERİLDİ

         Borçka Toplum Sağlığı Merkezince Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanları, Borçka Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları ve Borçka Acil 112 Çalışanlarına hasta hakları bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

         Eğitim 10-11 Şubat 2020 Tarihlerinde iki ayrı günde gerçekleştirildi.  Borçka Toplum Sağlığı Merkezi Doktoru Büşra SAĞLAM tarafından katılımcılara sunum ekşiliğinde bilgilendirme yapıldı. Eğitimde özet olarak aşağıdaki konulara değinildi.

         Hasta Hakları ;

         Tanı ve tedavi amacıyla Hastanemize başvuran her birey bölümümüz tarafından denetlenen ve bu metinde yazılı halegetirilen hakları her aşamada takip edebilir:

         1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı:         

         1.1 Hastanemize başvuran her birey fiziksel düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı tedavi olanaklarından yararlanma hakkına sahiptir.

         1.2 Hasta doktoru ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.

         2. Saygı ve İtibar Görme Hakkı:

         2.1 Hasta her zaman bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tedavi olma hakkına sahiptir.

         2.2 her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

         3. Mahremiyet Hakkı:

         3.1 Hastanın gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. Mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.

         4. Bilgi İsteme Hakkı:

         4.1 Hastanın sağlık hizmet ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi isteme hakkı vardır.

         5. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:

         5.1 Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık kurumunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

         6. Kayıtları İnceleme Ve Bilgilerin Gizli Tutulma Hakkı:

         6.1 Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.

         6.2 Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

         7. Reddetme, durdurma ve rıza:

         7.1 Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

         7.2 Hiç kimse; kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.

         8. Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı:

         8.1 Hastanemizin imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirmeleri için gereken tedbirler alınır.

         9. Ziyaret Ve Refakatçi Bulundurma Hakkı:

         9.1 Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, Hastanemizin belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır.

         9.2 Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve Hastane imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurması istenebilir.

         Şeklinde bilgilendirme yapıldıktan sonra karşılıklı soru cevap ve çalışanların başından geçen anılarını paylaşmaları ve teşekkür edilerek son buldu. – SERMİN AYDEMİR

Bu haber 5.871 kez okundu.