BORÇKA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

tarafından
482
BORÇKA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bu haber 266 kez okundu.

BORÇKA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgilendirme;

6 Kasım 2021 Tarih ve 31651 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” un MADDE 17 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 543 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “altı” ibareleri “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre işlenmiş hali ;

4. Tasfiye sonucu dağıtma

MADDE 543- (1) Tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında dağıtılır. Tasfiye payında imtiyazın varlığı hâlinde esas sözleşmedeki düzenleme uygulanır.

(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren **üç ay **geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme **üç ay **geçmeden de dağıtmaya izin verebilir.(1)(2)

(3) Esas sözleşme ve genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, dağıtma para olarak yapılır.

Yani yayınlandığı tarihten itibaren Tasfiye süreleri 6 aydan 3 aya düşürüldü.

B.T.S.O