BORÇKA EĞİTİM ÖĞRETİM VE KÜLTÜRE HİZMET DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

                                                                                                                                 10.03.2021

                 Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 27.03.2021 tarihinde saat: 16:00 da BORÇKA MERKEZ KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ salonunda aşağıdaki gündeme göre toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 05.04.2021 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır.                                                      

            Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

        GÜNDEM :

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan heyetinin oluşturulması
  3. Yönetim kurulu faaliyet ve muhasebe raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kuruluna ibrası.
  4. Denetleme kurulu raporlarının okunması.
  5. Tüzük değişikliği
  6. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi.
  7. Dernek tüzüğümüzün 3. Maddesinin f bendi, 8. Maddesinin h bendi ve 10. Maddesinin f bendindeki yetkilerin yönetim kuruluna verilmesi.
  8. Dilek ve temenniler
  9. Kapanış

                                                                                                                        Dernek Başkanı

                                                                                                                                       ZEKİ KÜLÜNK

Bu haber 4.020 kez okundu.