BORÇKA BELEDİYE ŞUBAT 2022 MECLİS KARARLARI AÇIKLANDI

tarafından
810
BORÇKA BELEDİYE ŞUBAT 2022 MECLİS KARARLARI AÇIKLANDI
Bu haber 1.609 kez okundu.

          Borçka Belediye Başkanlığı Şubat 2022 Meclis toplantı kararları açıklandı.

Toplantı sonrası açıklanan bilgiye göre;

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 01.02.2022 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.        

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama,

2. Saygı duruşu,    

3. Trafo alanlarının imar plan değişikliklerinin görüşülmesi.

4. İşçi personelin ek sözleşmelerinin görüşülmesi.

5. Terminal giriş çıkış ücretlerinin belirlenmesi.

6. Merkez Mahallesi Çoruh caddesi No: 4 adresinde bulunan 102 ada 10 parselde ki arsa satışının görüşülmesi.

7. Kapanış.

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Hüseyin AKSU’un mazeret belirtmeden, Nurettin OKUYAN’ın mazeret belirterek katılmadığı, diğer üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Ocak 2022 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

İlçemiz Aksu Mahallesi ve Yeniyol Mahallesinde yapılması planlanan Trafoların imar değişikliğinin yapılması için İmar Komisyonuna havale edilmesine;

Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi.

Belediyemiz işçi personelin ek sözleşme yapılması  için Belediye Başkanı Ercan ORHAN’a yetki verilmesine ;

Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi.

Belediye Başkanlığına ait Terminal giriş-çıkış ücretlerinin; 15-26 koltuklu araç giriş-çıkışının 20,00 TL’ye çıkarılmasına 35-45 Koltuklu araç giriş-çıkışının 40,00 TL’ye çıkarılmasına 9-15 koltuklu araç-giriş-çıkış ücretinin de 4,50 TL olarak belirlenmesine; alınan kararın tebliğ tarihinden itibaren uygulanmasına;

Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi.

Belediye Başkanlığı ait Merkez Mahallesi, Çoruh Caddesi No: 4 adresinde  bulunan 102 ada 10 parsel no’lu taşınmazın ihale yolu ile satmak üzere, ihale ile satışının yapılması için  Belediye Meclisinde oylama yapıldı.     

Oylama sonucu adı geçen taşınmaz için Hasan GÖKDEMİR, Mehtap ŞENTÜRK ve  Ziya ŞAN’ın red oyu verdiği, diğer üyelerin kabul oy verdiği görülerek, taşınmazın satışına Belediyemiz Meclisinde  oy çokluğu ile karar verildi. – GÖKHAN ÖZÇELİK