BESOD Başkanı Özkurt, “Tüketicilerin korunması ile ilgili olan 54. ve 84. Maddeler ile esnaflara uyarıda bulundu”

tarafından
122
BESOD Başkanı Özkurt, “Tüketicilerin korunması ile ilgili olan 54. ve 84. Maddeler ile esnaflara uyarıda bulundu”
Bu haber 241 kez okundu.

 

Borçka Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammet Özkurt, tüketicilerin korunması ile ilgili olan 54. ve 84. Maddeler ile esnaflara uyarıda bulundu.

Borçka Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammet Özkurt, Artvin Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Borçka ilçesinde yapılan denetim kapsamında esnaflara uyarıda bulundu.

Başkan Muhammet Özkurt, Tüketicilerin Korunması Hakkında 54. Maddede belirtilen kurallara uyulması gerektiğini bildirdi. 54. Maddede belirtilen durumlar ; “ Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır. Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir. Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler. Etiket, tarife ve fiyat listeleri, indirimli satışlara ilişkin süre ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir”

Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammet Özkurt Tüketicilerin Korunması hakkında olan 84. Maddede “Bakanlık, bu kanunun  uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.  Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından çıkarılır. Bakanlıkça çıkarılacak ikincil düzenlemelerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin görüşleri alınır” şeklindeki esaslara hassasiyet göstermelerini vurguladı.

Esnafların duyarlı olmaları gerektiğine dikkat çeken Özkurt “ Meyve ve sebze dahil olmak üzere satış yapan esnaflarımızın 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 54. Ve 84. Maddelerine dayanılan fiyat etiketi ve yönetmeliğine uymaları gerekmektedir. Değerli esnaflarımız hem sizlerin hem tüketicilerin bu konuda hassasiyetle hareket etmesi rica olunur. Aksi taktirde ceza kaçınılmaz yaptırımı çok ağır lütfen duyarlı olalım” dedi. – Zeytnep Küçük