Artvin’de T.Y.P. Kapsamında 405 Personel Alımı Yapılacak

tarafından
494
Artvin’de T.Y.P. Kapsamında 405 Personel Alımı Yapılacak
Bu haber 935 kez okundu.

 

Artvin Toplum Yararına Program kapsamında 405 kişilik personel alımı yapılacak.

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Yararına Program kapsamında 405 kişilik personel alım ilanı yayınladı. TYP Başvuruları, İŞKUR e-şube, e-devlet veya alo-170 iletişim hattı üzerinden online yapılacak. Yüz yüze başvuru alınmayacak. Liste yöntemi ile alınacak adaylar için son başvuru tarihi 28 Ocak olarak açıklandı.

Ardanuç MEB (23 Kişi), Arhavi MEB (47 Kişi), Borçka MEB (52 Kişi), Hopa MEB (57 Kişi) , Kemalpaşa MEB (18 Kişi), Artvin Merkez MEB (95 Kişi), Murgul MEB (18 Kişi), Şavşat MEB (27 Kişi), Yusufeli MEB (68 Kişi)

Genel şartlar, özel şartlar  ve yüklenici kurumların uygulayacağı işlemler:

Genel Şartlar

TYP’ye başvuracak katılımcıların:

Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları;

En az 18 yaşını tamamlamış olmaları;

Emekli olmamak ve malul aylığı almamak,

Öğrenci olmamak (Açık Lise ve Açık Öğretim Öğrencileri hariç)

TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar arasından seçilecek olup gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

Özel şartlar  ve yüklenici kurumların uygulayacağı işlemler :

TYP’ye başvurduğu ve başlayacağı tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmekte olan ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılan kişiler TYP’ye katılamaz. Aynı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine istinaden çalışan sigortalılar yönünden belge türlerini belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. İş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir. Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır. AKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde (2023 yılı için asgari ücret 1.5 katı : 12.750,00 TL.) söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. Bu durum sistem tarafından kontrol edilecek ve uyarı mesajı gönderilecektir. Programa başvuracak katılımcıların adli sicil kaydının bulunmaması gerekmektedir. Başvuracak adayların seçilmesi durumunda adli sicil kayıtlarının kontrolünden, mani engelinin olmamasına ilişkin yapılacak gerekli bilgi ve belge kontrolünden yüklenici kurum sorumludur. TYP Başvuruları, İŞKUR e-şube, E DEVLET veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden online yapılacaktır. Yüz yüze başvuru alınmayacaktır. 27.09.2017 tarihinden itibaren Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir (270 Gün). TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla altı aydır ve sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer. Düzenlenecek programlara alınacak katılımcı kişi sayısı ve katılımcılarda aranan şartlar, katılımcıların yapacağı işlemleri içeren Katılımcı Duyurusu Yüklenici Kurumlarca, Vatandaşların görebileceği ve okuyabileceği ilan panolarına asılması ve Yüklenici Kurum internet sitelerinde duyurulması sağlanacaktır. Gönderilen duyurunun TYP den yararlandırılacak ilçelerde ilan edilerek duyurulmasının sağlanması yüklenici kurumun sorumluluğundadır. – Artvin İŞKUR İl Müdürlüğü