Artvin Valisi Cengiz Ünsal, DOKA’nın 160. Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

tarafından
49
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, DOKA’nın 160. Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı
Bu haber 89 kez okundu.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının 160. Yönetim Kurulu Toplantısı, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti Başkanlığında, 28 Kasım Salı günü Giresun’da gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem gereği, “Geçmiş Dönem Faaliyetleri, 2024-2028 TR90 Bölge Planı, Yeni Dönem Sonuç Odaklı Program Önerileri ile İdari ve Mali İşlere İlişkin Hususlar” görüşüldü.

Toplantıya, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Ordu Valisi Muammer Erol, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası İl Başkanları katıldı.

DOKA’nın “160. Yönetim Kurulu Toplantısı” Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 160. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görüşülecek gündem maddelerinin, katılımcılar tarafından onaylanmasının ardından gündem maddeleri başlıklar halinde ele alındı.

Toplantıda ilk olarak, geçmiş dönem faaliyetleri görüşüldü. Ajansın 2014-2023 Bölge Planı çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Tamamlanan sonuç odaklı programların çıktıları paylaşılarak başarılar ve öğrenilenler vurgulandı.

Diğer bir gündem maddesi olarak, 2024-2028 TR90 Bölge Planı görüşüldü. Önümüzdeki beş yıllık dönemi kapsayan 2024-2028 TR90 Bölge Planı, bölgenin ekonomik, sosyal, çevresel, kültürel ve mekânsal öncelikleri çerçevesinde detaylı bir şekilde ele alındı. Plan, ulusal önceliklere uyumlu olarak hazırlanarak Bölge’nin geleceğine yön vermek üzere planlandı.

TR90 Bölgesi’nin stratejik öncelikleri, bölge ekonomisinde yapısal dönüşüm, beşerî sermayenin geliştirilmesi, tarımsal verimliliğin artırılması, çevresel sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesinin artırılması olarak belirlendi. Bu doğrultuda 28 hedef ve 124 tedbir oluşturuldu.

Daha sonrasında, “Yeni Dönem Sonuç Odaklı Program” önerilerinin görüşülmesine geçildi. Ajansın önümüzdeki üç yılda uygulanması planlanan sonuç odaklı program önerileri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Turizm, Mavi Ekonomi ile Katma Değerli Üretim ve Ticarileşme gibi programlar, stratejik amaçlar doğrultusunda ele alındı.

Gündemin son maddesi olarak, idari ve mali işlere ilişkin hususlar değerlendirildi. Devam eden projelerle ilgili yararlanıcılardan gelen talepler ve cari döneme ait hukuki, idari ve mali işler detaylı bir şekilde ele alındı. Ajansın yönetim ve operasyonel süreçleri gözden geçirildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından toplantı sona erdirildi. – Artvin Valiliği