Artvin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden, “Define arayan vatandaşlara uyarı

tarafından
127
Artvin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden, “Define arayan vatandaşlara uyarı
Bu haber 233 kez okundu.

 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda “İlimizde müze müdürlüğünün kurulmasıyla birlikte tüm müzecilik hizmetleri doğrudan ilimiz müzesince yürütülmektedir

Bu kapsamda meraklı vatandaşlar tarafından define aramaya yönelik ilk çalışma nisan ayı içerisinde ilimiz Kemalpaşa ilçesinde gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde bugüne kadar resmi kazılarda define çıkmamıştır. Bu kazıda da defineye ulaşılmamıştır” denilerek define aramak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar şu şekilde sıralandı:

“a) Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, (Define aranacak yer elli metrekareyi ve on metre derinliği geçemez)

ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdikli, ölçekli tasviye münhanili haritası veya krokisi,

  1. b) Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat, define aramak isteyen kişiye ait ise güncel tapu kaydı,
  2. d) Define araması yapılacak sahada yer altı ve yer üstü hizmetlerine yönelik sakınca bulunmadığına dair yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,
  3. c)  Define  aranacak yer, yerleşim  alanı  içerisinde  veya  yakınında  ise  çevre  yapılar  açısından  arama  yapılmasında sakınca bulunmadığına dair yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,
  4. d)  25/11/2014  tarihli  ve  29186  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Çevresel  Etki  Değerlendirmesi

Yönetmeliğinin Ek2 listesinin 57 nci maddesi gereğince hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu,

  1. e)  Define  araştırmaları için  verilecek  ruhsatname  harcının  Artvin  Defterdarlığına  yatırılarak  dekontun ibrazı,
  2. f)  Defterdarlığa  yatırılan  harcın  100  katı  tutarındaki  paranın  Artvin  Müze  Müdürlüğünün Artvin Vakıfbank  Şubesi  Kurumsal  hesabına  (TR020001500158007315342691)  teminat  olarak  yatırılarak dekontun ibrazı,

g)15  günlük  kazı  sırasında  görev  alacak Müze  görevlileri,  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı  ve  İç  İşleri Bakanlığı  temsilcilerinin  günlük  yevmiyeleri  için  3000  TL  tutarında  paranın  harcırah  olarak  Müze Müdürlüğünün  Artvin  Vakıfbank  Şubesi  Kurumsal  hesabına  (TR020001500158007315342691) yatırılarak dekontun ibrazı,

  1. h) İzinler konusunda ek bir işleme gerek duyulması halinde bu durumunda tarafınızca yerine getirilmesi)Belirtilen  işlerin  tamamlanması  akabinde  Müze  Müdürlüğümüzle  matbu  olan  bir  taahhütname imzalanması, başvuru yapmaları gerekmektedir” diye yazılı açıklamalarda bulundu. – Tahsin Atasert