ARTSO Genel Sekreteri Çoruh, “Bazı Borç ve Alacakların Yapılandırılma Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı”

tarafından
76
ARTSO Genel Sekreteri Çoruh, “Bazı Borç ve Alacakların Yapılandırılma Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı”
Bu haber 148 kez okundu.

 

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yüksel Çoruh, “bazı borç ve alacakların yapılandırılmasına imkan sağlayan kanunun resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini” bildirdi.

Konuya dair yerel gazetelere yazılı açıklamalarda bulunan Artvin Ticaret ve Sanayi Genel Sekreteri Yüksel Çoruh, söz konusu kanun ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İl Özel İdareleri, Belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) VE (ODA AİDATLARI) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı geldiğini söyledi.

Genel Sekreter Çoruh, “12 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Kanun ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) VE (ODA AİDATLARI) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı gelmiştir.

Kanun kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacaktır. Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacaktır.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecekler ve 2022 yılı için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacaktır.

Bazı istisnalar hariç olmak üzere, 7440 sayılı Kanunda yer alan borç yapılandırması, matrah ve vergi artırımı, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılması, incelenen ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, pişmanlıkla veya kanuni suresinden sonra kendiliğinden verilecek beyannameler ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödemelerinin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Başvuru Odamız fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01/04/2023 tarihinden itibaren “https://ebelge.tobb.org.tr” adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir” ifadelerine yer verdi. – Zeynep Küçük