AÇÜ’de Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları Başladı

tarafından
174
AÇÜ’de Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları Başladı
Bu haber 344 kez okundu.

 

Artvin Çoruh Üniversitesinde 2023 yılı bilimsel araştırma proje başvuruları başladı.

Proje başvuruları 25 Temmuz – 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacağını basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi;

 1. Proje başvuruları 25 Temmuz – 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında BAP Otomasyon Sistemi (https://bapotomasyon.artvin.edu.tr/) üzerinden alınacaktır
 2. Başvurularda Artvin Çoruh Üniversitesi’nin “Tıbbi-Aromatik Bitkiler” ihtisaslaşma alanına yönelik proje önerilerine öncelik verilecektir.
 3. BAP komisyonu kararlarına göre proje destek üst limitleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

3.1. Kapsamlı Araştırma Proje önerilerine verilecek destekler;

“Tıbbi-Aromatik Bitkiler” ihtisaslaşma alanı kapsamındaki projeler için destek üst limiti 30.000 TL’dir.

Diğer Kapsamlı Araştırma Projeleri için destek üst limiti 20.000,00 TL’dir.

Kurum Dışı AR-GE projelerine (2209-A ve 2209-B projeleri hariç olmak üzere TÜBİTAK, AB gibi) başvurup 2022 yılı için projeleri kabul edilenlerin BAP’a proje önerisi sunması durumunda üst limit, komisyon kararına bağlı olarak, Kapsamlı Araştırma Projeleri için 30.000,00 TL, Tıbbi-Aromatik Bitkiler ihtisaslaşma alanı kapsamındaki projeler için 40.000,00 TL ye kadar olabilir.

3.2. Lisansüstü Öğrenim Proje önerilerine verilecek destekler;

Yüksek Lisans Projeleri için üst limit 4.000 TL, doktora projeleri için 6.000 TL’dir. Bu projelerin Tıbbi-Aromatik Bitkiler ihtisaslaşma alanı kapsamında olması durumda önerilecek Yüksek Lisans Tez projelerine 6.000 TL, Doktora projelerine 8.000 TL’ye kadar, komisyonun kararına bağlı olarak destek verilecektir.

 1. Proje başvuruları Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesine ve BAP Komisyonu kararlarına uygun olarak sunulmalı ve harcama kalemlerindeki ilgili kodlarda belirtilen üst limitlere uygun olmalıdır. Üst limitler;

Kırtasiye-baskı cilt (03.2.1.01); tüm birimler için 4.000 TL,
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme alımları (03.2.6.01) proje bütçesinin tamamını,

Yurt içi geçici görev yollukları (03.3.1.01); Lisansüstü projeler için 1.000 TL, Kapsamlı Araştırma Projeleri için 5000 TL, Tıbbi-Aromatik bitkiler ihtisas alanındaki projeler için 6000 TL,
Laboratuvar tahlil ve analiz giderleri (03.5.1.01) için proje bütçesinin tamamını,

Bilgisayar yazılım alımları (03.7.2.01) tüm birimler için 10.000 TL kullanabilirler.

 1. Yeni projeler için makine-teçhizat alımları, proje yürütücüleri tarafından sunulan gerekçeler (projenin yapılabilmesi için cihazın elzem olması ve üniversitemizde bulunmaması vb.) doğrultusunda Komisyon tarafından kabul edilmesine ve Rektörlük tarafından uygun görülmesine bağlı olup üst limitlerin dışındadır.
 2. Bir öğretim elemanı için en fazla 2 kapsamlı araştırma projesi ve 2 lisansüstü tez projesi desteklenecektir. Bir öğretim elemanı en fazla 4 projede araştırmacı olarak görev alabilecektir. Projelerden en az birinde yürütücü veya araştırmacı olan öğretim elemanının, Tıbbi-Aromatik Bitkiler ihtisaslaşma alanındaki kapsamlı araştırma projesine veya lisansüstü tez projesine başvuru yapması durumunda yukarıda ifade edilen sayılar 1’er artırılabilir.
 3. Lisansüstü proje başvurularında lisansüstü öğrencisi ve varsa 2. danışman dışında araştırmacı yazılamaz.
 4. Kabul edilen projeden elde edilen çıktıyı/eseri sunmak için bilimsel etkinliklere katılım, sözlü sunum olması koşuluyla proje bütçesinin ilgili kaleminden desteklenebilecektir.
 5. Kurum Dışı veya TÜBİTAK projesi kabul edilen proje yürütücülerinin projelerine 2.000 TL ek bütçe desteği verilecektir. Proje yürütücülerinin projelerinin kabulünü gösteren belgelerini, BAP birimine teslim etmesi gerekmektedir.
 6. Proje başvurusu yapacak olan araştırmacıların TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) üye olup güncel özgeçmişlerinin çıktılarını proje başvurularına eklemeleri gerekmektedir. ARBİS’e üye olmayan araştırmacıların proje başvuruları kabul edilmeyecektir.
 7. Proje nihai raporunu teslim etmeyen veya geç teslim eden öğretim elemanlarının yeni proje başvuruları, takip eden ilk başvuru döneminde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer önemli hususlarda Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Bilimsel Araştırma Projeleri web sayfasını kontrol edebilirsiniz. – AÇÜ