AÇÜ’de 2023-2024 Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Başvuruları Başladı

tarafından
131
AÇÜ’de 2023-2024 Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Başvuruları Başladı
Bu haber 256 kez okundu.

 

Artvin Çoruh Üniversitesi 2023-2024 Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Başvuruları Başladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nden Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5, 6, 7, 9, 11 ve 12’nci maddeleri uyarınca, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Enstitümüzün lisansüstü programlarına (doktora, tezli/tezsiz yüksek lisans, yabancı uyruklu ve yatay geçiş) öğrenci alımı yapılacaktır duyurusunu Artvin ilindeki basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu.

AÇÜ Rektörlüğü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nden yapılan basın açıklaması bildirgesinde;

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5, 6, 7, 9, 11 ve 12’nci maddeleri uyarınca, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Enstitümüzün lisansüstü programlarına (doktora, tezli/tezsiz yüksek lisans, yabancı uyruklu ve yatay geçiş) öğrenci alımı yapılacaktır.

BAŞVURU AŞAMASI:

BAŞVURU BİLGİLERİ(Application Information)

BAŞVURU TARİHLERİ:  24-TEMMUZ – 11 AĞUSTOS 2023
(11 Ağustos 2023 Cuma saat: 23:59’a kadar).

Uyarı: Başvurular Online yapılacaktır. Başvuru aşamasında Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne herhangi bir evrak gönderilmeyecektir!

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvurular adaylar tarafından (Yatay Geçiş hariç) Enstitü internet sayfasından ONLİNE olarak yapılacak olup, adayların sistemde başvuracağı programa göre istenilen belgeleri (Aslını veya Onaylı suretini) yüklemeleri zorunludur. Eksik ve yanlış yükleme yapan adayların başvurusu program tarafından onaylanmayacaktır. Eksik veya yanlış evrak yükleyen adaylara başvuruları, güncelleme yapmaları için iade edilecektir. Bu nedenle adayların başvurularını son gün ve saate bırakmaması gerekmektedir. Sisteme yüklenen eksik belge ve evraklar ile yalan beyan edilen evrak, belge ve bilgilerden doğacak yükümlülükten ilgili aday sorumludur.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
ALES SINAVININ GEÇERLİLİK SÜRESİ: ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

YABANCI DİL SINAVLARININ GEÇERLİLİK SÜRELERİ:

Yabancı Dil Sınavı (YDS) ile YÖKDİL sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. Üzerinde geçerlilik tarih bilgisi bulunmayan Yabancı Dil Sınav Puanları 5 yıl süre ile geçerlidir.

DOKTORA MEZUNLARININ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURULARINDA ALES şartı aranmaz.

Enstitümüz yüksek lisans programlarına giriş puanı hesaplanmasında ALES puanı 65 (Altmış beş) olarak kabul edilecektir. (10.09.2020 tarih ve 2020-9/1 sayılı Senato Kararı gereği).

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (II. ÖĞRETİM) PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ:

Tezsiz Yüksek Lisans için öğrenim ücreti yıllık 10.000,00.-TL (Onbin TL)’dir. Öğrenim ücreti iki eşit taksitte (Güz Yarıyılı 5.000,00 TL ve Bahar Yarıyılı 5.000,00 TL) yarıyılların başında kayıt esnasında ödenecektir.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI:

Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adaylar, başvurularını Form LEE-401 Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi ve dilekçedeki eklerle birlikte; şahsen, posta yoluyla Enstitüye yapacaklardır. Başvuru formunda istenilen evrakları eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.

KONTENJANLAR

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ve YATAY GEÇİŞ KONTENJAN

TABLOSU(Graduate Students and Horizontal Transition Quato Table)

BAŞVURU KOŞULLARI (Yatay Geçiş Dâhil) VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

BAŞVURUDA BULUNAMAYACAK ADAYLAR:

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 41. ve 48. maddeleri gereği:

  1. madde: “Bu Yönetmelik hükümlerine göre ders ve tez çalışması ile ilgili başarı şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler, aynı enstitünün aynı anabilim dalına tekrar başvuramazlar ve kayıt yaptıramazlar. Ancak kendi istekleriyle kayıtlı oldukları programdan ayrılmayı yazılı olarak enstitüye beyan eden öğrencilere bu hüküm uygulanmaz.” tabii adaylar başvuru da bulunamazlar.
  2. madde: “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”  hükmü gereği; bu durumda olan adayların başvuru yapmaması veya Enstitümüzde kayda hak kazandıkları takdirde, kesin kayıttan önce kayıtlı oldukları lisansüstü programdan kayıtlarını sildirmeleri zorunludur.

Bir lisans programından mezun olmamış adaylar lisansüstü programlara başvuramazlar.

Aynı anda iki tezsiz yüksek lisans programına kayıt hakkı kazanan adaylar, ancak başvuru sisteminin puan sıralamasına göre otomatik yerleştirdiği bir programa kesin kayıt yaptırabilirler.
06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı veya mezun olanlar doktora programlarına başvurabilir ancak bu tarihten sonra kayıtlı veya mezun olanlar doktora programlarına başvuramazlar.

(Başvuru Linki 24.07.2023 tarihinde aktif hale gelecektir. Online başvurunuzu 11 Ağustos 2023 Cuma günü saat: 23:59’a kadar sonlandırınız.)

SONUÇ AÇIKLAMA AŞAMASI

Adaylar başvuru sistemini sık sık kontrol ederek başvurularının kabul edilip edilmediğini öğrenebilirler. Başvurularında güncelleme yapmaları gerekiyor ise eksikliklerini gidererek başvurularını tekrar güncellemeleri gerekebilir. Bu nedenle adayların başvurularını ve kontrollerini son güne bırakmamaları mağdur olmamaları açısından önemlidir. Başvurularda istenilen belge ve evrakları eksik yükleyen adaylar ile “Hatalı Başvuru” bildirimi sonrası başvuru süresi içerisinde başvurularında düzeltme yapmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların değerlendirmesi sistem tarafından yapılmaktadır.

KESİN KAYIT AŞAMASI

Kesin kayıtlar aşağıda belirtilen tarih aralıklarında ONLINE olarak adaylar tarafından yapılacak olup, 2. yedek yerleştirmeden sonra programların boş kalan kontenjanlarına herhangi bir yedek yerleştirme yapılmayacaktır.

Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sisteme yükledikleri belgelerin/evrakların asıllarını veya onaylı suretlerini Enstitümüze şahsen veya posta yoluyla en geç 22 Eylül 2023 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

BAŞVURU TARİHLERİ:  24 TEMMUZ 2023 – 11 AĞUSTOS 2023

DOKTORA MÜLAKAT SINAVI:  15 AĞUSTOS 2023
(Mülakat sınavı yapılacak programlar: İşletme Doktora, Tarih Doktora)

SONUÇLARIN İLANI:  23 AĞUSTOS 2023
ASIL ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ:  24 AĞUSTOS- 1 EYLÜL 2023   ONLINE

  1. YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ:  4–7 EYLÜL 2023                   ONLINE
  2. YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ:  8-11 EYLÜL 2023 ONLINE – AÇÜ