AB Başkanı Varan, Baro Başkanları Toplantısına Katıldı

tarafından
43
AB Başkanı Varan, Baro Başkanları Toplantısına Katıldı
Bu haber 80 kez okundu.

Artvin Baro Başkanı Ayla Varan, Başkanları toplantısına katıldı.

Türkiye Barolar Birliği Yönetimi ve Baro Başkanları, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ile Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde değişiklik gündemleriyle toplandı.  52’inci Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Baro Başkanları Toplantısı’na Artvin Baro Başkanı Avukat Ayla Varan katıldı.

Artvin Baro Başkanı Ayla Varan, gerçekleştirilen Baro Başkanları Toplantısı, Denizli ve Muğla Barosu mensubu avukatların katledildiği Bodrum’da, saat 11.00’de TBB yönetimi, Baro Başkanları ve meslektaşların katılımıyla bir yürüyüş düzenlenmesi ve saat 12.00’de yürüyüş sonrası Bodrum’da ve eş zamanlı olarak 81 ilde barolar tarafından adliye önlerinde avukata dönük sistematik şiddete karşı ortak açıklama yapılması konusunda görüş birliğine varıldığını söyledi.

Baro Başkanlarının, “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve CMK Ücret Tarifesi”, “Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la, avukatlık mesleğinin sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak 07 Temmuz tarihinde TBB Yönetimi ve Baro Başkanlarının katıldığı değerlendirme toplantısında dile getirilen konuların takibi”, “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler”, “2-03 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan 13. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı gündeminin belirlenmesi” konularında görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından, sonuç bildirgesi kaleme alındı.

Yapılan toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Artvin Baro Başkanı Avukat Ayla Varan şu ifadeleri kullandı;

“Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetimi ve Baro Başkanları; Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ile Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde değişiklik gündemleriyle toplanmıştır. Toplantıda Denizli Barosu önceki dönem başkanlarımızdan, Muğla Barosuna kayıtlı Av. M. Erdal ÇAM’ın iki gün önce mesleki faaliyetine dayalı olarak katledilmesi nedeniyle, avukata yönelik şiddet konusu başlıca gündem olarak ele alınmış ve bu konuya ilişkin atılacak adımlar değerlendirilmiştir.

Türkiye Barolar Birliğinin, tüm Baroların da katkılarıyla, Adalet Bakanlığıyla yürüttüğü çalışma süreci sonunda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde gerçekleştirilen düzenlemeler ve artış oranları meslektaşların sosyoekonomik durumlarına dair önemli bir kazanım olarak görülmektedir.

En son 2010 yılında değişikliğe uğrayan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde; gelişen teknolojik şartlar, meslek kuralları ile etik kuralları ihlali fiillerinin yaygınlaşması ve bu durumun meslek itibarını sarsacak noktaya gelmesi nedeniyle değişiklik yapılması zaruridir. Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği Komisyonu’nun hazırladığı taslak metnin Genel Kurul delegelerinin iradesine sunulması kararı, “Birlikte Yönetmek” anlayışının sonucu olarak olumlu değerlendirilmektedir.

Denizli Barosu önceki dönem başkanlarımızdan Av. M. Erdal Çam’ın mesleki faaliyeti nedeniyle katledilmesini kınıyoruz.

Avukatlara yönelik şiddet vakaları son yıllarda artış göstermektedir. Avukatlık mesleği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, nitelikleri gereği çekişme ve uyuşmazlık içermeleri nedeniyle, avukatlara yönelik şiddet vakaları, gerek toplumun genelinde gözlenen şiddet eğiliminden gerekse diğer profesyonel meslek mensuplarına yönelik şiddetten önemli farklılıklar içermektedir; spesifik olarak avukatlara yönelik şiddete ilişkin gerekli adımlar atılarak, önlem alınması elzemdir.

Avukata yönelik şiddetin temelinde, avukatın mesleki faaliyetleri ve bu kapsamda, görevlerini yaparken müvekkilleriyle özdeşleştirilmeleri yahut savunma hakkının etkin kullanılması için mücadele ederken bu görevin ifasını önleme niyeti yer almaktadır.

Türkiye Barolar Birliğinin avukata yönelik şiddetle ilgili olarak 4 Nisan 2022’de Türkiye Büyük Millet Meclisine, 8 Temmuz 2022’de Adalet Bakanlığına yapmış olduğu başvurularda dile getirilen; konunun öncelikli gündem maddesi haline getirilmesi, Meclis Araştırma Komisyonu kurulması, zorunlu tedbirlerin derhal alınması ve mevzuat çalışması yapılması şeklindeki açık, somut, net talep ve önerilerinin bir an evvel karşılanması, avukatlar için olduğu kadar yurttaşların savunma hakları için de zorunludur. Çünkü avukata yönelik saldırı, yurttaşın savunma hakkına yönelik saldırıdır.

Bu kapsamda haklı taleplerimizi bir kez daha dile getirmek üzere, 27 Eylül 2023 Çarşamba günü, meslektaşımızın katledildiği Bodrum’da Baro Başkanları ve meslektaşlarımızla yürüyüş yapılarak, ortak basın açıklaması gerçekleştirilecektir.

Eş zamannlı olarak Türkiye’nin 81 ilinde adliyeler önünde Barolar tarafından basın açıklamaları yapılacaktır.

Anayasa’nın 98. ve TBMM İç tüzüğünün 104. ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması, konuyla ilgili komisyon kurulması talebi Türkiye Büyük Millet Meclisine yeniden iletilecektir.

Türkiye Barolar Birliğinin Adalet Bakanlığına sunduğu öneriler kapsamında, gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi için tekrar girişimde bulunulacak ve ısrarlı şekilde takip edilecektir.

Avukata yönelik şiddetin engellenmesiyle ilgili farkındalık kampanyası yürütülecektir.

180 bin avukat, Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği; avukata yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermeyecek, ortak mücadeleyi sonuna kadar sürdürecektir” diye açıklamalarda bulundu. – 7 MART