Yenilenecek Amenajman Planları ile ilgili Toplantı

Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüzde, 2021 yılında  Amenajman Planlarının yenilenmesi kapsamında, ihale hazırlıkları ile ilgili DSİ toplantı salonunda 16.02.2021 tarihinde toplantı yapıldı.

Toplantıda açılış konuşması yapan Orman Bölge Müdürü Dr.Mimar Sinan Özkaya “ Orman Amenajman P lanları yakın bir zamana kadar sadece odun hammaddesi üretimi odaklı düzenlenirken, günümüzde orman kaynaklarının biyolojik çeşitlilik, karbon depolama, rekreasyon, odun dışı orman ürünleri üretimi gibi işlevlerinin öneminin artmasıyla birlikte ekosistem tabanlı olarak hazırlanmaya başlandığını, Orman Genel Müdürlüğünün Amenajman Planlarının yenilenmesi kapsamında bu yıl Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 45 Orman İşletme Şefliğinin Amenajman Planlarının yenileneceğini söyleyerek, Amenajman planlarının yenilenmesine ilişkin olarak yapılacak ihale hazırlıkları ile bilgilendirme toplantısının Bölge Müdürlüğüne ve tüm orman camiasına hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı Murat Çevirme,Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür, Orman Bölge Müdürü Dr.Mimar Sinan Özkaya, Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkan Yardımcısı Güven Gültekin, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Orman İşletme Müdürleri,İşletme Müdür Yardımcıları ve İşletme Şefleri katıldı.

Toplantıda yenilenecek Amenajman Planlarının ihale işlemleri sonraki yapılması gereken işlemler ile Amenajman Planlarının yapım aşamasında dikkat edilecek hususlar anlatılarak, ormanların fonksiyonlara ayrılmaları konusunda, silvikültür planlarının yapılması ve uygulanmasına dair detaylı bilgi verildi.

artvinobm.ogm.gov.tr  – 17.02.2021