Vali Yılmaz Doruk’un Ahilik Haftası Mesajı

Benimsediği ahlaki değerler ve mesleki ilkelerle toplum arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun gelişmesine büyük katkı sunan Ahilik kültürü; aziz milletimizin tarih boyunca karşılaştığı tüm zorlukların üstesinden gelebilme melekesinin de temel dayanaklarındandır.

Ahilik teşkilatı, bir meslek örgütü olmasının yanında maneviyatımızın da gelişmesine katkı sunan bir terbiye ocağıdır. Faaliyetlerini buradan aldıkları manevi değerler ve mesleki ilkeler üzerinden hayata geçiren esnaf ve sanatkârlarımız, ticari hayatın tanziminde önemli rol üstlenmişlerdir.

Ahilik, aynı zamanda kendisiyle birlikte dünyanın ilk kadın teşkilatlanması olan Bacıyan-ı Rum diğer adıyla Anadolu Kadınlar Birliğinin de oluşmasını sağlamıştır. Ahi Evran-ı Veli’nin eşi Fatma bacının öncülüğünde çalışmalarını sürdüren birlik, hayata geçirdiği çalışmalarla aileler arasında yardımlaşmayı geliştirmiş ve savaşlar esnasında eşlerine destek vererek Nene Hatunların yetişmesine katkı sunmuştur.

Günümüz dünyasında halen tartışılan toplam kalite yönetimi, sivilleşme, tüketici ve kadın hakları gibi konuları özümsediği ahlaki değerler ve mesleki ilkelerle bundan yaklaşık sekiz yüz küsur yıl önce sağlam temellere dayandıran Ahilik kültürü, kadim medeniyet ufkumuzun en somut örneklerindendir.

Bu duygu ve düşüncelerle, kutlamakta olduğumuz Ahilik Haftası vesilesiyle Teşkilatın kurucusu Ahi Evran-ı Veli’yi rahmet ve minnetle yâd ederken, Ahilik kültürünün günümüz ticaret erbabının baş kılavuzu olmasını temenni ediyor, esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum.

Bu haber 2.185 kez okundu.