TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

BORÇKA

İCRA DAİRESİ

2007/166 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri                    : Artvin ili Borçka İlçesi, Yeniyol Mah., Yukarı Mahalle mevkii, 222 ada, 48 parsel, 320,03 yüzölçümlü tam payı borçlu adına kaim tapuludur. Arsa ilçe merkezine göre konumu gereği tüm belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup, diğer belediye ve kamu kurumlarına yakındır. Adliye ve kaymakamlığa 850 m, belediyeye 325 m, devlet hastanesine 1350 m mesafede bulunmaktadır.

Adresi                           : Yeni Yol Mah. 222 Ada, 48 Parsel Borçka / ARTVİN

Yüzölçümü                   : 320,03 m2

Arsa Payı                     : Tam.

İmar Durumu              : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında bulunmaktadır.

Kıymeti                        : 40.003,00 TL          

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler     : Dosyada ve tapu takyidatında mevcuttur.

1. Satış Günü                : 31/01/2020 günü 10:15 – 10:20 arası

2. Satış Günü                : 26/02/2020 günü 10:15 – 10:20 arası

Satış Yeri                      : HÜKÜMET KONAĞI ÖN OTOPARKI – HÜKÜMET CADDESİ BORÇKA / ARTVİN

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı ve 1/2 tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Fiziken yapılacak ihalelerde 1,2,3,5 tl gibi bilinçli olarak mesnetsiz peyler sürmek şartı ile ihale için verilen kısa sürede ihalenin sıhhatini bozarak, ihalenin feshine kanıt oluşturmak maksadı ile sebepsiz yere hak kayıplarına neden olan pey sürme işlemlerine mani olmak için, fiziken yapılacak olan ihalede, fiziken sürülecek olan iki pey arasında en az 100,00 tl’lik artış farkı aranmasına, 100,00 tl’lik artış farkı altında pey sürenlerin peylerinin dikkate alınmamasına, (internet ortamında verilen tekliflerde bu hususun uygulanma imkanı bulunmadığından internet teklifleri istisnadır)

7- İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,

(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde is bu satıŞ ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan bu satış ilanı tebligat yerine geçer.

             8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/166 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/12/2019

Aynur YILMAZ

İcra Müdür Yardımcısı

135346

B.No: 286      B.Tarihi: 27 Aralık 2019

Bu haber 53.117 kez okundu.