T.C. BORÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

 

 

ESAS NO : 2018 / 50 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER                     : Borçka İlçesi

MEVKİİ : İbrikli Köyü Kasımet Mevkii

PAFTA NO : F47-A-20-A-4

ADA NO : 108

PARSEL NO : 26

VASFI : Kargir İki katlı ev ve kargir iki katlı ahır ve tara

YÜZÖLÇÜMÜ : 176,80 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Emrullah KESKİNKURT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü—ANKARA

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZET : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/50 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 05/04/2018

No: İ-121

B. Tarihi: 20 Nisan 2018

122 Görüntüleme