T.C. BORÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

 

 

ESAS NO : 2018 / 40 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER                     : Artvin İli Borçka İlçesi Atanoğlu Köyü

MEVKİİ : Atanoğlu sınırları içerisinde

PAFTA NO : F47-B-11-A-1-A

ADA NO : 174

PARSEL NO : 2

VASFI : 23,77 m2’lik taşınmaz

YÜZÖLÇÜMÜ : 420,61 m2’lik taşınmazın 23,77 m2’lik kısmında

MALİKİN ADI VE SOYADI : Davalı Kemal ÖZER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü adına 10. Bölge Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZET : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/40 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 09/04/2018

No: İ-118

B. Tarihi: 20 Nisan 2018

76 Görüntüleme