PTT TEŞKİLATI BORÇKA DA TOPLANDI

ptt.

PTT Teşkilatı her ay düzenli bir şekilde gelir ve gider durum değerlendirmesi toplantılarına devam etmekte olup, bu kapsamda 2017 yılı 1. 3 aylık dö-neme ait gelir ve gider durum değerlendirmesinin ele alındığı toplantı 26/04/2017 tarihinde Borçka Merkezin de gerçekleştirildi.
Toplantıya Artvin PTT Başmüdürü Gönül KOCAMAN başkanlığın-da, Başmüdürlük İhtisas Müdürlüklerinden İdari ve Mali Birimler Müdürü Yüksel AKSOY, İşletme ve Teknik Birimler Mü-dürü Musa AYIK ile Merkez Müdürlüklerinden Artvin PTT Merkez Müdürü Yaşar Uğur ÖZTÜRK, Ardanuç PTT Merkez Müdürü Semih YAVUZAY, Arhavi PTT Merkez Müdürü Neşe TORUN, Borçka PTT Merkez Müdürü Bahri ÖZ-ÇELİK, Hopa PTT Merkez Müdürü Muzaffer YILDIZ, Murgul PTT Merkez Müdürü Ahmet BEKİROĞLU, Şavşat PTT Merkez Müdürü Ahmet KILINÇ, Yusufeli PTT Merkez Müdürü Hikmet SUBAŞI ile Tanıtım-Pazarlama Personeli Murat UZUN katıldı.
PTT Başmüdürü Gönül KOCAMAN, Ünitelerince Posta, Kargo/ Kurye, PTT bank ve Kişisel Pul Hizmetleri başta olmak üzere tüm hizmet kalemlerin-de 2017 yılı 1. Üç aylık dönem için hazırlanan merkez bazlı verileri tek tek değerlendirerek giderlerin azaltılması ve buna paralel olaraktan gelirlerin arttırılması için Başta Merkez Müdürleri olmak üzere işyerlerimizde görevli tüm personelin birer tanıtım pazarlama elemanı olarak piyasaya çıkarak ayrıcalıklı PTT hizmetlerini en iyi şekilde anlatmaları istendi.
Sonrasında ise Şirketlerince sunulan hizmet dallarının tüm yönleriyle ele alındığı çözüm ve öneriler bölümüne geçilerek konu hakkında toplantıya katılan İhtisas Birimi ve Merkez Müdürleriyle karşılıklı olarak bilgi alış verişinde bulunuldu.
Gökhan ÖZÇELİK

Bir Cevap Yazın