Otomatik taslak

ESAS NO: 2019/17 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Borçka İlçesi

MEVKİİ: Akpınar Köyü Köyiçi Mevkii

PAFTA NO: F47A19A4C

ADA NO: 104

PARSEL NO: 17

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 6.474,45 M2 taşınmazın 96,69 m2 kısmında irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI: Davalı, FEHİME ŞİMŞEK, HIZIR SERT, KAZIM SERT, ŞABAN SERT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Ankara

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafındann mahkememizin 2019/17 Esas sayısında dava açılmıştır.

            2942 Sayılı Kamulaştırma Yasassının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 21/01/2019                B.No: İ-21                 B.Tarihi: 1 Şubat 2019

Bu haber 1.795 kez okundu.