Kentle Bütünleşmiş, Artvin Halkı İle Barışık Bir Üniversite