KAMULAŞTIRMA İLANI

BORÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO                 : 2017 / 341

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER            : Artvin İli Borçka İlçesi Akpınar Köyü

MEVKİ                       : Köyiçi

PAFTA NO               : F47-A-19-A-3-D

ADA NO                    : 107

PARSEL NO                        : 13

VASFI                                   : Fındık Bahçesi ve karışık meyvelik

YÜZÖLÇÜMÜ          : 6519,68 m2

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER            : Artvin İli Borçka İlçesi Akpınar Köyü

MEVKİİ                      : Köyiçi

PAFTA NO               : F47-A-19-A-3-D

ADA NO                    : 107

PARSEL NO                        : 14

VASFI                                   : Fındık Bahçesi ve karışık meyvelik

YÜZÖLÇÜMÜ          : 4463,99 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Davalı HASAN ÖZBEK, NURİYE ÖZBEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI                    : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ         : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/338 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/12/2017

B. No: İ-3        B. Tarihi: 5 Ocak 2018