İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Yeni Kararları Açıklandı

         İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Yeni Kararları Borçka Kaymakamı Ali Osman Bulat Başkanlığında açıklandı.

         Yapılan yazılı açıklamada;

         İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakamımız Sayın Ali Osman BULAT Başkanlığında 02.03.2021 tarihinde toplanarak, aşağıda belirtilen karar oy birliği ile alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de ise; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

1- İlçemizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacaktır.

2- İlçemizde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.

3- Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

4- Kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme içme yerleri lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir.

5- Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecektir.

6- Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek v e 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir.

7- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabileceği,

8- Denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Kaymakamlığımıza (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanacaktır.

9- Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Kaymakamlığımıza e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi,

Alınan bu kararların Borçka ilçemiz genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’nci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulamasına, Oy birliği ile karar verilmiş” olduğu açıklamalarında bulundular. – BÜLENT ATASERT