İLÇE HIFZISSIHHA KURULU(08.12.2020

T.C.

BORÇKA KAYMAKAMLIĞI

İLÇE HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ: 08.12.2020

KARAR NO:20

K A R A R L A R

İlgi:

a. Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi,

b. Cumhurbaşkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı,

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Borçka Kaymakamı Ali Osman BULAT Başkanlığında 08.12.2020 tarihinde olağan olarak toplanmış ve aşağıda isim ve unvanları yazılı üyelerin iştiraki ile belirtilen maddeler oy birliği ile karar altına alınmıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19), birçok ülkede görülen, sonrasında başta İtalya olmak üzere Avrupa Ülkelerinde hızlı bir şekilde ilerleyen ciddi can kayıplarına sebep olan ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiştir.

Coronavirüs (COVİD-19) salgınının ülkemize girişini engellemek suretiyle vatandaşlarımızı korumak sonrasında salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 inci maddeleri ile ilgi (a) genelge kapsamında ilimizde hazırlanan Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı hükümlerine istinaden salgının ilimizde yayılmasını önlemek amacıyla birçok tedbir alınmıştır.

Ülkemizde de Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.

Bu çerçevede;

1. Market, bakkal, manav, kasaplar, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının;

2. Lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmalarının;

Vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma riskini azaltacağı değerlendirildiğinden online yemek ve market sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonları fark etmeksizin 10.00-­24.00 saatleri arasında çalışabilmelerine

Alınan bu kararların Borçka İlçesi genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.