İL HIFZISSIHHA KURULU

T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 28.06.2020

KARAR SAYISI : 41

K A R A R

İlgi:

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi,

b) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 26.05.2020 tarih ve 29 numaralı kararı,

c) İçişleri Bakanlığının 26.06.2020 tarih ve E.10202 sayılı yazısı,

d) İçişleri Bakanlığının 26.06.2020 tarih ve E.10316 sayılı yazısı,

e) İçişleri Bakanlığının 28.06.2020 tarih ve E.10332 sayılı yazısı,

f) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 07 numaralı kararı,

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 28.06.2020 tarihinde Sayın Valimiz Yılmaz DORUK başkanlığında toplanarak aşağıdaki maddeler karar altına alınmıştır.

Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19), birçok ülkede görülen, sonrasında başta İtalya olmak üzere Avrupa Ülkelerinde hızlı bir şekilde ilerleyen ciddi can kayıplarına sebep olan ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiştir.

Coronavirüs (COVİD-19) salgınının ülkemize girişini engellemek suretiyle vatandaşlarımızı korumak sonrasında salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 inci maddeleri ile ilgi (a) genelge kapsamında ilimizde hazırlanan Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı hükümlerine istinaden salgının ilimizde yayılmasını önlemek amacıyla birçok tedbir alınmıştır.

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaş hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabineleri Toplantısında Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda getirilen yasaklama/kısıtlamaların bazılarının kaldırılabileceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

A. İl Hıfzıssıhha Kurulunun ilgi (b) kararının A maddesi 6’ncı fıkrasının iptaline, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat dönemindeki şartlar göz önünde bulundurularak Camilerin abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerinin; AVM, Lokanta vb. mekânlarda bulunan benzer yerler için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla 30.06.2020 tarihinden itibaren açılmasına,

B. İçişleri Bakanlığının ilgi (c) sayılı yazısına istinaden, ilgili Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin, faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak aşağıda belirlenen kurallara uygun şekilde 01.07.2020tarihinden itibaren hizmet verebilmelerine,

1. Genel Esaslar

a. Bu işyerlerinin işletmecilerinin temizlik, maske, mesafe önlemleri başta olmak üzere bu kararda yer alan ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallarla ilgili tedbirleri eksiksiz şekilde almakla yükümlü olmalarına,

b. Bu çerçevede işletmeciler tarafından, genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanmasına, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin müşteri kapasitesinin mesafe kuralına göre belirlenerek, kapasite bilgisinin işletmenin girişinde görülebilir bir yere asılmasına ve bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilmesine,

c. Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişlerinin internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılmasına,

ç. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısına ilişkin planlamanın (çalışan ve müşteriler dâhil edilerek hesaplanacak şekilde) kişi başına 4 metrekareden az olmayacak şekilde yapılmasına,

d. Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az 1 metre mesafe kuralına uyulmasına, bu mesafenin yer işaretleriyle belirlenmesine. Tek ünitede iki ve daha fazla kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe olmasına,

e. Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirlerin alınmasına,

f. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz müşteri ya da çalışan alınmamasına. İçeride bulunulan süre boyunca da maske takmaya devam edilmesine. Kullanılmış maskelerin kapaklı çöp kutusuna atılmasına ve düzenli olarak boşaltılmasına,

g. Bahse konu işyerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluşmasını engellemek için giriş kapısında gerekli tedbirlerin alınmasına. Bu kapsamda, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici (kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit vb.) konulmasına,

ğ. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına,

h. Müşterilere kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılması sağlanarak, müşterilerin temas ettiği/edeceği ödeme terminalinin (POS cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka %70’lik alkol ile temizlenmesine/dezenfekte edilmesine,

ı. Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu vb. ekipman ve malzemelerin her müşteri kullanımından sonra %70’lik alkolle silinmesine,

i. Yiyecek/içecek servisinin işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak yapılacak olup kişilerin yiyecek ve içeceklerini kendilerinin almasına müsaade edilmemesine,

j. Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemelerin kullanılmasına,

k. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan mutfak, çay ocağı ve servis alanları, İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesi hükümlerine ve COVID­19 kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenmesine,

2. Personele Yönelik Önlemler

a. Personelin COVID­19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesinin sağlanmasına,

b. Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılmasına ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınarak ve asgari 14 gün süreyle saklanmasına,

c. Personelin, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde COVID­19 semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine bildirmesine,

ç. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan personele, tıbbi maske takılarak COVID­19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmesine,

d. COVID­19 tanısı alan ve temaslısı personelin il/ilçe sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı COVID­19 Rehberindeki kurallara göre yönetilmesine,

e. Personelin tümünün kuralına uygun maske takmasına, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmesine, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanmasına,

f. Personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanmasına ve bu konuda personelin sürekli uyarılmasına,

g. Personelin iş kıyafetlerinin günlük olarak değiştirilmesine,

ğ. Bu işyerlerindeki personelden temizlik yapan ve bulaşık yıkayan haricindeki çalışanların (sahte güven hissi uyandırmamak adına) eldiven kullanmamasına,

h. Dinlenme alanlarında da personel arasında en az 1 metrelik mesafenin korunması ve maske takılmasına,

3. Müşterilere Yönelik Önlemler

a. İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmenin okunması ve belirtilen kurallara uyulmasına,

b. Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılarak, vücut ısısı 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine. Ateş ölçen personelin/sorumlunun tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmasına,

c. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID­19 vakası veya temaslısı kişilerin internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine alınmamasına,

ç. Müşterilerin diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki en az 1 metre mesafeyi korumaları hususunda uyarılmasına,

d. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girmeden önce ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılmasına. İşletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurularak, maskesiz müşterilere girişte maske dağıtılmasına, içeride maskenin çıkartılmamasına,

e. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girerken el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmasına,

4. Temizlik ve Hijyen

a. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılarak, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesine,

b. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme ­ paspaslama tercih edilmesini, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmasına,

c. Bu işyerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri, mouselar, oyun konsolları, kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmesine. (Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681­52­9) kullanılacaktır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacaktır.)

ç. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilmesine,

d. Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesine, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC’da yıkanmasına,

e. Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişlerin asılmasına,

f. Tuvaletlere tuvalet kâğıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konularak, hava ile el kurutma cihazlarının çalıştırılmamasına,

g. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulması ve devamlılığının sağlanmasına,

ğ. Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunlukların mümkünse fotoselli olmasına,

h. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681­52­9) kullanılmasına,

ı. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanarak, temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmasına, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamasına,

i. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenerek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmasına,

j. Klima ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID­19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesine,

k. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin kapı ve pencerelerinin açılarak yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık havalandırılmasının sağlanmasına,

5. Diğer Hususlar

Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezlerinin de (kaydırak, salıncak, kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) bu kararda belirtilen usul ve esaslar dahilinde hizmet verebilmesine,

C. İçişleri Bakanlığının ilgi (d) sayılı yazısına istinaden; alınan tedbirler sonucunda kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmiş olması ve aşağıdaki usul ve esaslara riayet edilmesi 01.07.2020tarihinden itibaren Vali ve Kaymakamların başkanlığında muhtar/halk toplantılarının yeniden başlamasına,

1. Düzenlenecek muhtar/halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz uyulmasına,

2. Toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılması; temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesine,

3. Toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim Kurulunun rehberleri doğrultusunda;

a. Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına (her yöne en az 1 metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde),

b. Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesine, 38 0C dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına,

c. Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınması ve toplantı boyunca maske kullanması, bu amaçla toplantı mekanlarında yeterli miktarda maske bulundurulması, Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemelerinin yapılmasına,

ç. Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına,

d. Toplantı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca kısa tutulması, toplantının uzaması durumunda ara verilmesi ve pencereler açılarak ortam havalandırmasının yapılmasına,

e. Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekanların tercih edilmesine,

f. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmasına,

g. Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, kullanılmasının zorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID­19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesine,

ğ. Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs (COVID­19) kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve toplantı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,

h. Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesi/dezenfekte edilmesi ve havalandırılmasına,

ı. Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine azami derecede dikkat edilmesine,

i. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasına,

j. Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılması, yiyecek ikramında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlarının tercih edilmesine,

k. Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maske kullanmalarının sağlanmasına,

l. Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün saklanmasına,

D. İlgi (f) İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının B maddesi 2’nci fıkrası ile tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezlerinin faaliyetlerinin durdurulma kararlarının iptaline, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Covid­19 Kapsamında Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 23.06.2020 tarih ve 432597 sayılı Genelgesinde işaret edilen önlemlere riayet edilmesi koşulu ve İçişleri Bakanlığının ilgi (e) sayılı yazısı çerçevesinde “tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezlerinin” 01.07.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmesine,

Alınan bu kararların Artvin İl genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, uygulama birliği sağlanabilmesi için İlçelerdeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtım yapılmak üzere Kaymakamlıklara iletilmesine.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu haber 1.059 kez okundu.