İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI (15.05.2020)

T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ       : 15.05.2020                                                                          

KARAR SAYISI        : 27

K A R A R                                                      

İlgi:

a. Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi,

b. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 08.05.2020 tarih ve 25 numaralı kararı,

c. İçişleri Bakanlığının 14.05.2020 tarihli ve E.8024 sayılı yazısı,

d. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 21.03.2020 tarih ve 09 numaralı kararı,

e. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarih ve 18 numaralı kararı,

f. İçişleri Bakanlığının 15.05.2020 tarih ve E.8060 sayılı yazısı,

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 15.05.2020 tarihinde Sayın Valimiz Yılmaz DORUK başkanlığında toplanarak aşağıdaki maddeler karar altına alınmıştır.

Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19), birçok ülkede görülen, sonrasında başta İtalya olmak üzere Avrupa Ülkelerinde hızlı bir şekilde ilerleyen ciddi can kayıplarına sebep olan ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiştir.

Coronavirüs (COVİD-19) salgınının ülkemize girişini engellemek suretiyle vatandaşlarımızı korumak sonrasında salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 inci maddeleri ile ilgi (a) genelge  kapsamında ilimizde hazırlanan Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı hükümlerine istinaden salgının ilimizde yayılmasını önlemek amacıyla aşağıdaki sayılan tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

1. İçişleri Bakanlığının ilgi (c) yazısına istinaden ilgi (b) İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının 8’inci maddesinin “A. Türkiye’den Transit Geçecek Araçlar ve Şoförler” bölümü 4’üncü fıkrasının “Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergahlar ve mola yerleri belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların ‘araç takip sistemi’üzerinden takip edilmesi suretiyle Ülkemizden en kısa sürede ayrılmalarının sağlanmasına,” şeklinde değiştirilmesine,

2. İlgi (d) İl Hıfzıssıhha Kurulunun “65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanması” ve ilgi (e) İl Hıfzıssıhha Kurulunun “20 yaş ve altı vatandaşlarımıza yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlaması” kararlarının İçişleri Bakanlığının ilgi (f) genelgesi doğrultusunda aşağıdaki gibi uygulanmasına;

a. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin17.05.2020 Pazar günü, 12.00-18.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

b. 14 yaş ve altı çocuklarımızın 20.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise22.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

c. İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 12.00-18.00 saatleri arasında (diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan vatandaşlarımızın gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasına,

3. 27.02020 tarih ve 13 numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının 5’inci maddesinde belirtilen “İlimiz karayolu ağında bulunan 08-05 K.K no.lu Ardanuç – Geçitli – Ardahan yolunun Bilbilan geçidinden itibaren karayolu ulaşımına kapatılmasına, karayolları şube müdürlüğü ekiplerince gerekli tedbirlerin alınmasına” dair hükmün iptal edilerek ilgili yolun tekrar yaya ve araç trafiğine açılmasına,

4. 17.02020 tarih ve 22 numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının 2’nci maddesinin b fıkrasında belirtilen “İlçe merkezlerinden il merkezine karşılıklı yolcu taşıyan ticari toplu taşıma araçlarının (minibüs, midibüs, otobüs vb.) seferlerinin geçici olarak durdurulmasına,” dair hükmün iptal edilerek  ilçe merkezinden il merkezine karşılıklı yolcu taşıyan ticari toplu taşıma araçlarının (minibüs, midibüs, otobüs vb.) aşağıda belirtilen kurallara uymak kaydı ile seferlerinin 16.05.2020 tarihi itibariyle tekrar başlamasına,

a. Minibüs şoförlerinin ilgili oda tarafından Covid-19 hakkında bilgilendirilmelerine,

b. Covid-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı v) olan şoförlerin çalıştırılmayarak ivedi sağlık merkezine yönlendirilmesine,

c. Minibüs şoförleri kişisel hijyen kurallarına uygun hareket etmesine ve araç içinde tıbbi maske kullanmasına,

d. Duraklarda bekleyen yolcuların sosyal mesafe kuralına uymalarına,

e. Her müşteri ücretini kendisi verip, para üstünü kendisinin almasına,

f. Araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul etmelerine ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olmasına, (Örneğin bir kişilik koltuklara 1 kişi, 2 kişilik koltuklara 1 kişi, 3 kişilik koltukta 2 kişi, 4 kişilik koltukta 2 kişi ve arka arkaya birer kişilik koltuklarda 1’er koltuk atlayacak şekilde oturulmasına),

g. Tüm müşterilerin tıbbı/bez maske takmasına ve yolculuk boyunca çıkarmamasına, maskesiz yolcular için araçta yeterince maske bulundurulmasına,

h. Gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ve kolayca ulaşabileceği yerlerde dezenfektan, alkol bazlı el antiseptanı veya %70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmasına,

a. Araç içerisinde müşterilerinin görebileceği bir yere Covid-19 bilgilendirme afişinin asılmasına,

j. Araç klimasının iç hava sirkülasyon düğmesinin kapalı olmasına ve klima hava filtre bakımının düzenli olarak yapılmasına,

k. Araç pencerelerinin uygun olan her fırsatta açılarak aracın havalandırılmasının sağlanmasına,

ax. Gün sonunda araç içi temizliğinin su ve deterjan ile yapılmasına,

all. Her ilk ve son durak arasındaki sefer tamamlandığında sık temas edilen yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinerek, daha sonrada 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya en az %70’lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilmesine, (Araç temizlenirken kapılar ve pencereler açık kalmalıdır. Bu temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılmalı ve sonrasında kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılmalıdır.)

5. İlimize il dışından gelecek müstahsiller, mevsimlik çay işçileri ve yarıcılarla ilgili olarak;

a. Kayıt, takip ve izolasyon sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için;

i. Çay tarımı yapılan ilçelerde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Borçka), gurbet takip grupları ile koordineli çalışacak ve ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi personelinin yer alacağı ve sekretaryasının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütüleceği “İlçe Çay Gurbet Grubu” oluşturulmasına,

ii. İl dışından ilimize giriş yapan çay müstahsilleri, müstahsil yakınları, mevsimlik çay işçileri, yarıcı ve yarıcı yakınları için ilimize giriş noktalarında özel onam formu düzenlenmesi,  onam formlarının tasnif edilerek ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesi ve listede yer alan isimlerin kayıt ve takiplerinin ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılmasına,

iii. Kayıt altına alınanlarla ilgili dökümün İlçe Çay Gurbet Grubunda yer alan Emniyet,  Jandarma ve Toplum Sağlığı Merkezi temsilcilerine intikali ile birlikte saha denetimi yapacak kolluk ve sağlık birimleri vasıtasıyla müstahsil yakınları, mevsimlik çay işçileri, yarıcı ve yarıcı yakınlarına, Pandemik Covid-19 hastalığı ile mücadele sürecinde getirilen kısıtlamalar, hijyen ve sağlık kuralları, tabi oldukları izolasyon süreci zorunlulukları ve yaptırımlar hakkında sözlü ve yazılı tebligat yapılmasına, bilgilendirme amaçlı broşür verilmesine, ilgili birim tarafından rutin sağlık kontrollerinin yapılmasına,

b. İl dışından ilimize giriş yapan çay müstahsilleri, müstahsil yakınları, mevsimlik çay işçileri, yarıcı ve yarıcı yakınlarının geldikleri tarihten itibaren 14 günlük izolasyona tabi tutulmalarına, izolasyon süreci içerisinde çay hasadının başlaması veya çay hasadı başladıktan sonra ilimize varış yapılması durumunda ise ikamet yeri ve çay toplama alanı arasındaki güzergâhın dışına çıkmamak kaydı ile kontrollü izolasyon çerçevesinde çay toplama işinde çalışabilmelerine, bu süreçte bulaş riskini en aza indirebilmek için müstahsil, mevsimlik çay işçisi ve yarıcı tarafından gerekli hijyen ve sağlık tedbirlerin alınmasına, çalışma sahasına gidiş ve çalışma esnasında sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine, hasat edilen çayların alım yerine nakli sürecinde zorunluluklar dışında dışarıdan gelen müstahsil, mevsimlik çay işçisi ve yarıcıların görev almamasına; zorunluluk var ise 14 günlük izolasyon süreci içerisinde işçilerden ya da yarıcılardan, isimler sabit kalmak kaydıyla en fazla 2 kişinin alım yerine teslim aşamasında görevlendirilmesine,

c. Çoklu bulunulan tüm ortamlarda maske kullanımının zorunlu olmasına,

d. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince şehir dışından ilimize gelen çay müstahsilleri, müstahsil yakınları, mevsimlik çay işçileri, yarıcı ve yarıcı yakınlarından semptomu olmayanlardan belirli periyotlarda örneklem metodu ile tarama amaçlı PCR testi (Covid-19 Testi) yapılmasına, semptomu ortaya çıkanların ise ivedi şekilde sağlık ekiplerine bildirilerek PCR testlerinin (Covid-19 testi) yapılmasına,

Alınan bu kararların Artvin İl genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, uygulama birliği sağlanabilmesi için İlçelerdeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtım yapılmak üzere Kaymakamlıklara iletilmesine.

Oy birliği ile karar verilmiştir. – AVBM

Bu haber 1.558 kez okundu.