İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI (09.03.2021)

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 09.03.2021

KARAR SAYISI : 81

K A R A R

İlgi:

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi,

b) Giresun Üniversitesi SMYO’nun 26.02.2021 tarih ve 9381 sayılı yazısı

c) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 06.03.2021 tarih ve 80 numaralı kararı,

d) İçişleri Bakanlığının 08.03.2021 tarih ve E.4113 sayılı yazısı,

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 09.03.2021 tarihinde Sayın Valimiz Yılmaz DORUK başkanlığında toplanarak aşağıdaki maddeler karar altına alınmıştır.

Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19), birçok ülkede görülen, sonrasında başta İtalya olmak üzere Avrupa Ülkelerinde hızlı bir şekilde ilerleyen ciddi can kayıplarına sebep olan ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiştir.

Coronavirüs (COVİD-19) salgınının ülkemize girişini engellemek suretiyle vatandaşlarımızı korumak sonrasında salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 inci maddeleri ile ilgi (a) genelge kapsamında ilimizde hazırlanan Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı hükümlerine istinaden salgının ilimizde yayılmasını önlemek amacıyla birçok tedbir alınmıştır.

Covid­19 salgınının ülkemizde görüldüğü günden bugüne kadar Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sayın Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde salgının seyri ile orantılı tedbirler kararlaştırılmakta ve il ve ilçelerimizde uygulamaya geçirilmektedir.

Bu kapsamda 1 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir.

Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arzeden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla;

1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesine,

2. Çok yüksek risk grubunda bulunan illerimiz hariç olmak üzere terminal ve gar binalarında bulunan yeme – içme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla ilgi (c) İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile getirilen açılış – kapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine,

3. Giresun Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulunun Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Anestezi, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, Optisyenlik, Perfüzyon Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programları; Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ve Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programı Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam eden mezuniyet durumunda olan öğrencilerinin Üniversite Senatosunun 24.02.2021 tarih ve 2021-194/3 sayılı kararı doğrultusunda 2020-2021 Eğitim- Öğretim yılı Bahar Yarıyılında 08.03.2021-18.06.2021 tarihleri arasında 3+1 Mesleki Eğitim Modeli Kapsamında yapması gereken İş Yeri Uygulama, İş Yeri Eğitimi ve Staj derslerini ilimizdeki Kamu ve Özel Sektöre ait Sağlık Kurumları ve Eğitim Kurumlarında yapabilmesine, Staj Eğitimine kabul edilen öğrencilerin gerekli evraklarının imzalanmasına,

Alınan bu kararların Artvin İl genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, uygulama birliği sağlanabilmesi için İlçelerdeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtım yapılmak üzere Kaymakamlıklara iletilmesine.

Oy birliği ile karar verilmiştir. – AVBM