III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu (Enfito 2018) Gerçekleştirildi

III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu (ENFİTO 2018) 10-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi ev sahipliğinde, 21 farklı şehir ve 4 farklı ülkeden gelen toplam 101 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Sempozyumda 53 adet sözlü ve 7 adet poster olmak üzere toplam 60 adet bildiri 11 farklı oturumda sunuldu. Yurtdışından ve ülkemizin çeşitli üniversitelerinden, araştırma kurumlarından ve ormancılık teşkilatından katılımcıların yer aldığı sempozyumda; ormanlardaki zararlı organizmalar ve hastalık etmenleri, bu etmenlerle savaş yöntemleri ile ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutları, korunan alanların planlanmasında ve yönetiminde zararlı ve hastalıkların yeri, yerel halkın orman zararlıları ve bunların mücadelesine bakışı, yabancı istilacı türler ve tehdit boyutları ele alındı. Ülkemizin ekonomik açıdan önemli ağaç türleri olarak öne çıkan kestane, fıstık çamı ve şimşir zararlıları ve hastalıkları konularında bildiriler sunuldu ve tartışıldı. 11 Mayıs 2018 Cuma günü yapılan kapaniş oturumunda ise sempozyumda sunulan bildiriler ve yapılan tartışmalara bağlı olarak 11 maddelik Sonuç Bildirgesi oluşturuldu ve sempozyum web sayfasından (https:// enfito.artvin.edu.tr / anasayfa) kamuoyu ile paylaşıldı.

12 Mayıs 2018 Cumartesi günü, 2015 yılında ülkemizin 10. sakin şehri (Cittaslow) unvanını alan Şavşat’a arazi gezisi düzenlendi. Arazi gezisine sempozyum katılımcılarının yanı sıra, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ve Şavşat Orman İşletme Müdür Yardımcısı Murat Durmuş da katıldı. Arazide Şavşat’ın doğal ve kültürel zenginliklerinin sempozyum katılımcıları ile paylaşılması yanında, yayılış gösterdiği ülkelerde ladin ağaçlarının en önemli zararlılarından biri olarak kabul edilen Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae)’un zararının sürdüğü alanlarda incelemeler yapıldı.  Şavşat Orman İşletme Müdür Yardımcısı Murat Durmuş böcekle mücadele konusunda Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ise sempozyum ve arazi gezisi ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Siz değerli bilim adamlarını Sakin Şehir Şavşat’ımızda ağırlamaktan mutluluk duymaktayım. Sempozyumun sonuçlarının yöremiz ve ülkemiz ormancılığına hayırlı olmasını dilerim. Şavşat ormanları, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ile ilimizde ve ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Ancak ilçemiz ormanları bu günkü arazi gezimizde de görüldüğü üzere zaman zaman zararlı böceklerin tahribatına maruz kalmaktadır. Bu böcek tahribatına karşı gerek burada bulunan bilim adamları ve gerekse ormancılık teşkilatı uygulayıcılarının elinden geleni yaptığından / yapacağından eminim. Ben de Belediye Başkanı olarak ormanlarımızın korunması adına bu tahribatlara karşı alınacak önlemler ve yapılacak her türlü mücadele çalışmalarına imkanlarımız ölçüsünde destek olacağımı belirtmek isterim.”

Böcek zararının görüldüğü alanlarda yapılan incelemelerden sonra Karagöl ve Efkar Tepesi gezildi. Şavşat Evinde yenilen yemeğin ardından, Artvin misafirperverliğinin güzel bir örneğini sunan Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk’e teşekkür edilerek, sempozyum tamamlandı.

Şavşat Belediyesi’nin resmi WEB Sayfasında ise yapılan açıklamada; “Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi ev sahipliğinde 10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Artvin’de gerçekleştirilen sempozyuma katılımcı ve izleyici olarak; üniversitelerden 83, araştırma kurumlarından 10 ve ormancılık teşkilatından 8 kişi olmak üzere 101 kişi katılmıştır. Sempozyumda 53 adet sözlü ve 7 adet poster olmak üzere toplam 60 adet bildiri sunulmuştur. Sempzoyumun ilk günü Prof. Dr. Orhan Aydın Sekendiz ve Prof. Dr. Erdal Selmi adlı açılış oturumlarında 4 çağrılı bildiri sunulmuş ve ardından sempozyumda sunulan diğer bildiriler 9 farklı oturumda tartışılmıştır. Sempozyumun genel değerlendirmesinin yapıldığı kapanış oturumunda ise sempozyumda sunulan bildiriler ve yapılan tartışmalara bağlı olarak aşağıdaki sonuç bildirgesinin kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir:

  1. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumunun Uluslararası olarak düzenlenmesi (oy çokluğu ile),

Bir sonraki sempozyumun 2020 yılı sonbaharında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenmesi,

Prof. Dr. Mustafa AVCI başkanlığında, Prof. Dr. Mahmut EROĞLU, Prof. Dr. H. Tuğba DOĞMUŞ LEHTIJARVI, Doç. Dr. Erdem HIZAL, Dr. Öğr. Üyesi Hazan ALKAN AKINCI, Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY ve Arş. Gör. Dr. Kahraman İPEKDAL’dan oluşan Türkiye Orman Entomolojisi ve Fitopatolojisi Çalışma Grubunun oluşturulması ve ilgili kişilerin grubun çalışma esaslarını belirlemesi ve faaliyete geçirilmesi çalışmalarına başlaması,

Ekonomik ağaç türlerimizden olan kestane ve fıstık çamı için hastalık ve zararlılarla mücadele yol haritasının belirlenmesi,

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hastalık ve zararlılara karşı yürütülen çalışmalarda araştırmacılarla işbirliğinin geliştirilmesi,

Ormancılık karantina hizmetlerinde her türlü orman bitkisi ve bitkisel ürünleri ile ilgili iç ve dış karantina iş ve işlemlerinin Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi,

Ülkemizde geliştirilen biyopestisitlerin ruhsatlandırılmasının teşvik edilmesi ile ilgili hususların ilgili makamlara iletilmesi,

Korunan alanlarda ortaya çıkan entomolojik ve fitopatolojik sorunlara karşı yapılacak işler konusunda esasların belirlenmesi,

Şimşirde olduğu gibi yok olma durumundaki tüm bitkilerin korunması ve doğaya geri kazandırılması konusunda Orman Genel Müdürlüğü ve araştırma kurumları arasında tam bir koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması,

Orman zararlılarına ilişkin ekonomik etki araştırmalarının yürütülmesi,

Orman zararlı ve hastalıklarının etki derecelerinin tahmininde çok disiplinli modellemelerin kullanılması konularında görüş birliğine varılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” İfadelerine yer verildi. ÇP

192 Görüntüleme