“Hakkımız Olanı İstiyor, Kadro Mücadelemize Destek Bekliyoruz”

TOÇ BİR-SEN ve BAYINDIR MEMUR-SEN TBMM Genel Kurulda kabul edilen torba yasayla ilgili açıklamada bulunarak Postaneye giderek Milletvekillerine mektup gönderdiler.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa ile Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan sözleşmeli personelin, 4+2 diye bilinen ve dört yıl çalışmaları sonucu 657 Sayılı DMK’nın 4/A maddesine göre kadrolu istihdamını öngören Kuruluş Kanunları’nda düzenleme yapılarak, kadroya geçiş süreleri üç yıla düşürülmüş ve 3+1 modeli getirildi.  Bu düzenleme ile Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nun yetkili sendikası TOÇ BİR-SEN ve BAYINDIR MEMUR-SEN olarak Hizmet kolunda görev yapan sözleşmeli personelin 657 Sayılı DMK’nın 4/A maddesine göre kadrolu olarak istihdam edilmesine yönelik talepleri görmezden gelinmiş diyen TOÇ BİR-SEN ve BAYINDIR MEMUR-SEN üyeleri eş zamanlı Türkiye genelinde basın açıklaması ve Milletvekillerine mektup gönderdiler.

Sendika binasında gerçekleşen basın açıklamasına,”  TOÇBİRSEN Artvin Şube Başkanı Yaşar GÜREL katılanlar Memur-sen Artvin İl Temsilcisi İbrahim İNCE Bayındır Memur-Sen İl Başkanı Alı İhsan AYDIN katıldı. TOÇBİRSEN Artvin Şube Başkanı Yaşar GÜREL’in yaptığı açıklamada şunları dile getirdi,” Bugün burada, Tarım-Ormancılık ve Bayındır Çevre İnşaat Hizmet Kollarının Yetkili Sendikaları Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen olarak; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve Sözleşmeli Personeli öz – üvey evlat diye ayrıştıran yasa teklifindeki adaletsizliğin biran önce düzeltilmesi noktasında sesimizi duyurmak için biraya geldik.

Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen İl ve Şube Başkanlıklarımızca; 81 ilde eş zamanlı olarak Milletvekillerimize mektup gönderiyor ve bir kez daha “HAKKIMIZ OLANI İSTİYOR, KADRO MÜCADELEMİZE DESTEK BEKLİYORUZ” diye haykırıyoruz.

KIYMETLİ ÜYELERİMİZ, SAYGIDEĞER BASIN MENSUPLARI

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Sözleşmeli Personelin sözleşme sürelerinin 4+2’den 3+1’e düşürülmesine yönelik içinde pek çok eksikliğin ve eşitsizliğin dolu olduğu yasa kabul edildi. Sözleşmeli olarak görev yapan; öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik yapılan söz konusu iyileştirmede; diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almaması hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak, çalışanların moral ve motivasyonunu düşürecektir. Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme bu haliyle asla doğru değildir.

Yıllardır, ‘İş Güvencesi Kırmızı Çizgimiz’ diyerek her platformda kadrolu istihdamın hayati bir gereklilik olduğu bilinciyle 4/B’li (sözleşmeli) kardeşlerimizin 4/A kadrosuna geçirilmesi için mücadele ederken, bugün bir de sözleşmeli personeli bu düzenlemeyle kendi aralarında eşitsizce ayıran kanuni düzenleme hiç bir şekilde kabul edilemez.

Bazı kamu çalışanlarını bu düzenlemeyle sevindirirken diğerlerine üvey evlat muamelesi yapılması toplumsal ve çalışma hayatındaki dengeyi bozmanın yanı sıra Anayasamızın temel eşitlik ilkesiyle de asla bağdaşmamaktadır.

Biran önce sözleşmeliligi sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde, yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklı selim davranmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki düzenleme dışında kalan kamu görevlileri ayrıcalık değil sadece hakkı olanı talep etmektedir.

Ayrıca, geçtiğimiz gün Meclis’teki Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşüldüğü Genel Kurulda, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler’in ‘Personel rejimine ilişkin farklı talepler olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki dönemde AK Parti olarak bunları ilgili paydaşlar ve urumlarla görüşerek kapsamlı bir şekilde ele alacağız” sözlerinin de takipçisi olacağız. Değerli Basın Mensuplarımız hepinize katılımlarınız ve sesimizi duyurmak noktasındaki katkılarınız için teşekkür ediyoruz“ dedi.

Basın açıklamasının ardından Sendika üyeleri PTT’ye giderek Milletvekillerine mektup gönderdikten sonra dağıldılar. DA

Bu haber 1.329 kez okundu.