DÜZELTME İLANI

VENTİLATÖRLÜ YENİ DOĞAN TRANSPORT KUVÖZÜ ALIMI

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ventilatörlü Yeni Doğan Transport Kuvözü Alımı için ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası: 2019/301396

1- İdarenin

a) Adresi: Çayağzı Mahallesi Miralay Şükrü Bey Caddesi No: 66 Merkez/ARTVİN

b) Telefon ve faks numarası: 4662121316 – 4662122732

c) Elektronik posta adresi: artvin@saglik.gov.tr

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı: 27.06.2019 – 3890

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise): —

3- Düzeltilen [madde/maddeler] şunlardır

İhale ilanının 4. Maddesinde “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin; 4.3.2.1. Maddesi kaldırılmıştır.           

B.No: İ-111      B.Tarihi: 5 Temmuz 2019

Bu haber 1.996 kez okundu.