DUYURU Borçka Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği

DUYURU

Borçka Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğimizin Yönetim Kurulu Dernek merkezinde toplanarak aşağıdaki gündemle olağan genel kurul (kongre) yapılmasına,

Kongrenin toplanma tarihi 20 Ocak 2018’de saat 12.00’de Cumartesi günü icrasına çoğunluk temin edilemezse 27 Ocak 2018 Cumartesi aynı saatte icrasına,

Kongremizin teşekkülü için tüm üyelerimize ilanın 7 Mart Gazetesi ve telefonlarla yapılmasına karar verilmiştir. Kongre gündem maddeleri aşağıdaki gibidir.

  1. Yoklama ve açılış
  2. Divan Başkanının seçilmesi
  3. Faaliyet raporlarının okunması ve ibrası
  4. Dernek organlarının seçimi
  5. Yönetim kuruluna menkul ve gayrimenkul alım, satım, hibe alımı ve hibe etme yetkisinin verilmesi
  6. Dilek ve temenniler
  7. Kapanış ile bitirilmesi kararlaştırılmıştır.