Borçka’da Fidan Dikimi ve Dağıtım Etkinliği Yapıldı

21 Mart Dünya Ormancılık günü nedeniyle Fidan Dikimi ve Dağıtımı etkinliği gerçekleştirildi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulunda 2 yıllık bölümünden okuyan öğrenciler, Borçka  Orman İşlet­me Şef­li­ği or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da ger­çek­le­şen fidan dikim et­kin­li­ği okul bahçesinde gerçekleştirildi.

         Okul Bahçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılarak öğrencilerle birlikte fidan diken Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Belediye Başkanı Aslan Atan AK Parti İlçe Başkanı Şükrü Ertürk, Milli Eğitim Müdürü Bayram Bakır, Acarlar Meslek Yüksek Okul Müdürü Muhammet Ardıç, ormanların ve doğal hayatın önemini çocuklara benimsetmek için ciddi çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Öğrenciler ise diktikleri fidan’a keraeş fidan ismini vererek, yaşadıkları o anki duygularını paylaştılar.

         Öğ­ret­men­le­ri ile bir­lik­te et­kin­li­ğe ka­tı­lan öğrenciler ve minik elle­ri ko­ca­man yü­rek­le­riy­le 200 fi­da­nı top­rak­la bu­luş­tur­du. Fidan dikimi­nin ta­mam­lan­ma­sın­dan sonra Borçka Demokrasi Meydanında ceviz, kestane, elma, armut, ıhlamur ve çam fıstığı fidanı olmak üzere toplam 2 bin fidan dağıtımı kapış kapış gitti.

         Fidan dikimi ve dağıtılan fidanlar la ilgili, önemini anlatan ilçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, hatıraları yaşatarak doğayı korumak ve bugün burada dağıttığımız fidanla ilgili önemini anlattı. – Z.A.